Den vietnamesiske baptistmenighet i Oslo
Adresse: Trondheimsveien 5, 0560 OSLO

Leksehjelp

Vi tilbyr leksehjelp kl. 15.00 - 19.00 mandag til fredag. Vi har spesialkompetanse i matematikk, engelsk og vietnamesisk.

Leksehjelptilbudet er i våre lokaler i Akersalen, Trondheimsveien 5, sentralt i Oslo.

Om oss:

Menigheten ble stiftet i 2000 og medlem av Det Norske Baptistsamfunn i 2001. Menigheten består av vietnamesere bosatt i Oslo området. Menigheten er aktiv i forhold til misjonsarbeid i Vietnam og er en av de menighetene som vokser mest blant norske baptistmenigheter.

Menigheten er også engasjert i forhold forbundet av vietnamesiske menigheter i Europa.

Menighetens samles til gudstjenester og møter i Akersalen nederst i Trondheimsveien.

Vo Tri Minh er menighetens pastor.

[Kontakt oss]
Oppdatert 15.03.2011 © Det Norske Baptistsamfunn