Gyland Baptistmenighet
Adresse: 4448 Gyland.
Tlf. 38 37 67 81


I den lille bygda Gyland nord for Flekkefjord er det en liten baptistmenighet. Den ble stiftet allerede i 1903. Menigheten har omkring 22 medlemmer samles til gudstjenester eller møter på søndagene. Det drives dessuten søndagsskole og kvinneforening.

Kristian Nedland er forstander.

[Kontakt oss]
Oppdatert 27.08.2007 © Det Norske Baptistsamfunn