Aune Baptistmenighet
Aune, 9402 Harstad
Tlf. 77071645 Mob: 95916676

 

Menigheten som ble stiftet i 1887 driver sin virksomhet i den lille bygda Aune helt nord på Hinnøya i Harstad Kommune. Menighetens bedehus er det eldste frikirkelige bedehuset i Nord-Norge, og ble oppført allerede i 1857. Menigheten har omkring 25 medlemmer.

Menigheten har følgende virksomhet:
- Gudstjenester
- Kvinneforrening
- Ungdomsklubb
- Søndagsskole
- Manilahjelpen

Menigheten er også støttespiller for Gatekirka.

Bård Jørgen Kollbotn er menighetens forstander.

[Kontakt oss]
Oppdatert 16.03.2010 © Det Norske Baptistsamfunn