Menighetsutvikling i Kongo
Menighetsutvikling i Kongo
Vi støtter menighetsbyggende arbeid i samarbeidskirken.

Kirken i Kongo arbeider målrettet for å hjelpe de lokale menighetene med evangelisering og trosopplæring for medlemmene, for barn og unge. For kirken i Kongo, som for oss i Norge, handler det om å finne gode måter å bringe ordet om Jesus videre. Du kan værem ed å støtte dette arbeidet.

Les mer om evangelisering og kristen fostring

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone