Nasjonal misjon
Nasjonal misjon
Støtt arbeidet med menighetsplanting og menighetsutvikling.

Vi har tydelig fokus på å plante nye menigheter da vi tror vi når flere mennesker slik. Vi er også opptatt av å bidra til å styrke de eksisterende menighetene gjennom rådgivning, tilbud om lederutvikling og veilednignstilbud for pastorene, mulighet felles møtepunkter, oppdatert informasjon og regionale menighetrådgivere over hele landet.

Dine gaver til nasjonalt arbeid bidrar til at vi kan nå enda lenger ut.

Les mer om våre målsettinger og planer

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone