Søkeresultater85
1.
Lederskifte i Ung baptist
Fra årsskiftet overtok Sveinung Vaagen (t.v.) som daglig leder i Ung baptist etter Roald Zeiffert. Av Roger Dahl Zeiffert har vært daglig leder i Ung baptist i flere perioder, og organisasjonen har ...
https://baptist.no/lese/article/1491530
2019-01-12
2.
Sandnesposten om Ung kloster
Thea Kristin Reilstad (21) og Brit Janne Helland (21) har valgt en annerledes vei enn mange jevnaldrende. - To glade «nonner» på Vatne, slik skriver Sandnes posten om Thea Kristin Reilstad (t.v) ...
https://baptist.no/lese/article/1487117
2018-12-15
3.
Lær mer om Karen-folket
Hvor mye vet du om Karen-folket, den nest største migrantgruppen blant norske baptister. Ung baptist har besøkt en flyktningleir for å høre deres historier. Hvor mye vet du om Karen-folket? Nylig ...
https://baptist.no/lese/article/1485334
2018-11-28
4.
Kort dokumentarfilm om Ung kloster
Ung baptist har tilbudt Ung kloster som boform i flere norske byer siden august 2017. En dokumentar fra første året er tilgjengelig. [VID 1] Lurer du på hvordan livet i Ungkloster kan se ut? I ...
https://baptist.no/lese/article/1482495
2018-10-23
5.
Bli med!
Vi inviterer vi høstens første Ungtreff!!! Det blir lovsang, quiz, andakt, sprell, mat og masse gode mennesker. Vi ordner mat og drikke! Det blir ÅPEN SCENE og vi gleder oss til å se talentene ...
https://baptist.no/lese/article/1479287
2018-09-27
6.
Bønn og lovsangshelg 2018
Ung baptist sammen med Kristiansand Baptistmenighet inviterer til bønn og lovsangshelg for ungdom i høst Vi skal gå tilbake til den originale tanken bak denne helgen, nemlig en helg med fokus på ...
https://baptist.no/lese/article/1477163
2018-09-02
7.
Skal tjene Gud i Frankfurt
Robertas Aleksandravicius og hans kommende kone Viktoria Georgieva reiser til Frankfurt i september for å jobbe i Bethel International Baptist Church. Av Espen Thilesen Robert og Viktoria er ...
https://baptist.no/lese/article/1474740
2018-07-23
8.
Roald Zeiffert inn i internasjonal oppgave
European Baptist Federation (EBF) og EBFs barne- og ungdomskomité har i dag presentert Roald Zeiffert som ny koordinator for Horizons, lederutviklingsprogrammet for ungdom. Av Roger Dahl Roald tar ...
https://baptist.no/lese/article/1470162
2018-05-28
9.
Støtte til nettverksbygging
Ung baptist har fått tilsagn på støtte til prosjektet Unglink som handler om å knytte etablerte kristne organisasjoner og nye migrantgrupper tettere sammen. Av Siri D. Fjeldberg - Vi trenger å få ...
https://baptist.no/lese/article/1468314
2018-05-10
10.
Slutter som daglig leder
Etter 11 år som daglig leder i Ung baptist er det tid for nye utfordringer for Roald Zeiffert. Av Roger Dahl - Roald Zeiffert har orientert landsstyret i Ung baptist om at han ønsker å fratre sin ...
https://baptist.no/lese/article/1468078
2018-05-07
11.
Shalome Croos inn som 1. vara i styret i Digni
- Dette er min måte å bidra til å gjøre verden mer rettferdig. Om jeg ikke kan jobbe i felten, er dette en mulighet for meg til å gi av meg selv og følge mitt kall. Av Siri D. Fjeldberg - Foreldrene ...
https://baptist.no/lese/article/1467634
2018-05-03
12.
Populært Ungtreff i Agder
God undervisning, lovsang og vitnesbyrd preger ungtreffene. Av Miriam Triangle Chai 14. april møttes baptistungdommer i Agder til Ungtreff for tredje gang. - Jeg tror vi har truffet godt denne ...
https://baptist.no/lese/article/1464894
2018-04-14
13.
Påskeleirer i hele landet
Aktivitet, lovsang, fellesskap og bibelstudie har preget leirene våre denne påsken. Av Siri D. Fjeldberg På Liland i Rogaland var det igjen påskeleir for ungdom etter noen års pause. Ole Thorvald ...
https://baptist.no/lese/article/1461711
2018-04-03
14.
Finner roen i tidebønnen
Lengselen etter å kjenne Jesus bedre og lengselen etter bare å være i Guds nærhet er drivkraften. Av Siri D. Fjeldberg Bjørn Olav Hansen leder bønnearbeidet i Det Norske Baptistsamfunn og Fredrik ...
https://baptist.no/lese/article/1460556
2018-03-26
15.
Samtalene får oss til å tenke mer
Sina Vestøl og Johannes Trovi er godt fornøyd med å være deltakere på Emmausveien. Av Siri D. Fjeldberg Emmausveien er Ung baptist sitt lederprogram for aldersgruppen 16-20 år. Det består av ...
https://baptist.no/lese/article/1460257
2018-03-22
16.
Studerer frafall
-Vi trenger mer kunnskap om hvilke faktorer som fører til at unge mennesker slutter å være aktive i en kirke. Jeg håper dette studiet vil være med å bidra til at vi gjennom læring kan gjøre ting ...
https://baptist.no/lese/article/1455419
2018-02-23
17.
Europeisk lederkonferanse
Motiverende å se at vi er en del av noe som er så mye større, sier nestleder i Ung baptist Za Tlung Lian Siang Pum. Av Roald Zeiffert Nasjonale ledere for barne- og ungdomsarbeid fra European ...
https://baptist.no/lese/article/1453271
2018-02-14
18.
Ung baptist satser på veiledere
Over femti personer deltok på Ung baptist sine veilederkurs i løpet av 2017. Dag Frode Vaagsnes, Lars Hovland, Jon Torger Salte, Astrid Søyland og Brit-Janne Helland var på kurs i baptistkirken på ...
https://baptist.no/lese/article/1452684
2018-02-08
19.
Lederkursene i Ung baptist når bredt
Kursene når bredt i hele miljøet vårt og er med på å bygge nye relasjoner. Fordi disse kursene også involverer veiledere for alle deltakerne, oppnår man en god kontakt mellom generasjonene. Av ...
https://baptist.no/lese/article/1452418
2018-02-05
20.
BRU-gudstjenestene starter sterkt i nytt år
De felles flerkulturelle ungdomgudstjenestene i Rogaland startet opp igjen 7. januar. Av Ole Thorvald Helland Baptistene i Rogalands ungdomsgudstjenester, forkortet BRU, startet opp høsten 2016 som ...
https://baptist.no/lese/article/1448837
2018-01-08
12345 Neste

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone