Søkeresultater48
1.
Menighetsdannelse
Telemark Chin Baptist Church forbereder seg til å bli selvstendig baptistmenighet. Fra skienbaptist.no Lederskapet i Telemark Chin Baptist Church (TCBC) og Skien baptistmenighet møtes på lørdag ...
https://baptist.no/lese/article/1493757
2019-02-05
2.
En smak av Eritrea/Etiopia i Tromsø
Lørdag ettermiddag inviteres det til eritreisk/etiopisk gudstjeneste i baptistkirka i Tromsø. Jeg fikk delta på gudstjeneste en lørdag i januar. Av Roger Dahl Hver lørdag er det gudstjeneste og god ...
https://baptist.no/lese/article/1494289
2019-02-01
3.
Kjøper ny kirke til 14 millioner
Chin-menigheten Immanuel Baptist Church i Sandnes har kjøpt Misjonssalen i Sandnes sentrum av selskapet Norrøna As Sandnes, som eier kirkebygget. Både Stavanger Aftenblad og Dagen skriver at ...
https://baptist.no/lese/article/1487553
2018-12-19
4.
Ny baptistkirke innvies
Carson Baptist Church i Grimstad har flyttet inn i egen kirkebygning, og 1. desember foregikk den høytidelige innvielsen. Det er de tidligere lokalene til Grimstad Nordmisjon, som er fra midten av ...
https://baptist.no/lese/article/1485616
2018-12-01
5.
Tre nye menigheter
Varm velkomst for tre nye menigheter i Det Norske Baptistsamfunn. Av Siri D. Fjeldberg Grace Church i Oslo ble stiftet i 2015 og består av medlemmer som opprinnelig kommer fra Vietnam. - Vår ...
https://baptist.no/lese/article/1473481
2018-07-05
6.
Dåp og Kongorytmer
Søndag 18. februar var det dåp og medlemsopptakelse i Raufoss baptistmenighet. Det var tre flotte ungdommer fra Kongo som døpte seg og ble tillagt menigheten. I tillegg hadde vi medlemsopptakelse av ...
https://baptist.no/lese/article/1455536
2018-02-20
7.
Multikulturelt kirkesamfunn
- Vær en skikkelig kristen, og følg Jesus sammen med mennesker som er annerledes enn deg, sier Sveinung Vaagen, konsulent i Ung baptist. Av Siri Dufset Fjeldberg Multikulturelt kirkesamfunn er et ...
https://baptist.no/lese/article/1453509
2018-02-15
8.
Lederkursene i Ung baptist når bredt
Kursene når bredt i hele miljøet vårt og er med på å bygge nye relasjoner. Fordi disse kursene også involverer veiledere for alle deltakerne, oppnår man en god kontakt mellom generasjonene. Av ...
https://baptist.no/lese/article/1452418
2018-02-05
9.
Troen først
Gabriel Stephen, som er ungdomspastor i Skien Baptistmenighet, synes det er greit at samfunnet krever noe av trossamfunnene, selv om deres hovedkall ikke er integrering. Gabriel Stephens var med i en ...
https://baptist.no/lese/article/1452187
2018-02-01
10.
Mener minoritetstrossamfunn er viktige for integrering
Forsker Guro Ødegård fra Høgskolen i Oslo og Akershus mener minoriteters trossamfunn sitter med ressurser som i større grad bør tas i bruk i integreringsarbeidet lokalt. Av Ingunn Marie Ruud – ...
https://baptist.no/lese/article/1451910
2018-01-26
11.
BRU-gudstjenestene starter sterkt i nytt år
De felles flerkulturelle ungdomgudstjenestene i Rogaland startet opp igjen 7. januar. Av Ole Thorvald Helland Baptistene i Rogalands ungdomsgudstjenester, forkortet BRU, startet opp høsten 2016 som ...
https://baptist.no/lese/article/1448837
2018-01-08
12.
Fem tips til deg som lever mellom to kulturer!
Du trenger ikke å velge mellom kulturene. Ta med deg det beste fra hver av dem. Av Espen Thilesen Malin Anthonystallin og Vinusha Pathmasri  er to av ungdommene som møtes i Talsmannen ...
https://baptist.no/lese/article/1447357
2017-12-20
13.
Studenter fra Myanmar på Menighetsfakultet
- Siden religiøse problemstillinger er viktige i dagens samfunn vil jeg lære og studere religionsstudier bredt fra perspektivet i Europa eller fra vesten. Jeg håper at jeg består slik at jeg kan dele ...
https://baptist.no/lese/article/1438317
2017-10-27
14.
Feirer gudstjeneste på "hakha" i Bærum
Startet som fellesskap, i dag er Norway Chin Mission Church en av de største chinmenighetene i Norge. Av Rosie Darkhua Norway Chin Mission Church (NCMC) er en av de største chinmenighetene i Norge. ...
https://baptist.no/lese/article/1437840
2017-10-24
15.
Første menigheten fra Iran
Søndag 1. oktober ble det feiret at Immanuel Church er blitt en del av Det norske Baptistsamfunn. Immanuel betyr Gud med oss. Fra skienbaptist.no Menigheten holder til i Porsgrunn baptistkirke og ...
https://baptist.no/lese/article/1435202
2017-10-02
16.
Mener Norge ber konvertitter skjule sin tro
En ny rapport oppfordrer norske myndigheter å forandre sin praksis i møte med iranske konvertitter som søker asyl. Av Ingunn Marie Ruud, KPK Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), ...
https://baptist.no/lese/article/1435210
2017-09-28
17.
100-menighetersmålet er nådd
Baptistene i Norge har siden landsmøtet i Bergen i 2008 jobbet mot målsettingen om 100 menigheter. I år ble menighet nummer 100 ønsket velkommen. Av Roger Dahl Også i år hadde landsmøtet gleden av å ...
https://baptist.no/lese/article/1427115
2017-07-05
18.
- Kristen-Norge kan lære mye av migrantmenigheter
Shalome Croos, styreleder i Ung baptist, delte egne erfaringer både fra sin menighet og fra baptistene generelt, på konferansen Migrasjon og misjon. Av Espen Thilesen I konferansen Migrasjon og ...
https://baptist.no/lese/article/1418301
2017-04-05
19.
Fargerikt tilskudd
Søndag 12. februar feiret vi at Ethiopian Evangelical Church (EEC) er blitt tatt opp som medlem i Baptistsamfunnet. Av Mette Marie Hebnes Det er en fargerik gjeng som møtes i Normisjonslokaler i ...
https://baptist.no/lese/article/1412440
2017-02-19
20.
Nesten i hundre
MG-festivalen i Drammen, 10.-12. februar samlet over 90 ungdommer med migrantbakgrunn. Laget og Ung baptist stod bak MG-festivalen Av Roger Dahl Målet var å samle ungdommer fra mange steder og ...
https://baptist.no/lese/article/1412308
2017-02-17
123 Neste

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone