Søkeresultater29
1.
Tar ikke gjenvalg
Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder. Av Roger Dahl – Det har vært et stort privilegium å få være ...
https://baptist.no/lese/article/1502769
2019-04-23
2.
En julehilsen om håp
- Vi feirer at Jesus har kommet og håpet er at han skal komme igjen for å gjøre allting nytt, sier generalsekretær Terje Aadne i sin julehilsen. Bak oss ligger adventstiden, med juleforberedelser og ...
https://baptist.no/lese/article/1487472
2018-12-17
3.
Påskens fellesskap
- Vi er skapt til fellesskap, påskens fellesskap, sier generalsekretær Terje Aadne i sin påskehilsen! Pesach er regnet som den viktigste jødiske helligdagen. Det er et fellesskaps og minnemåltid om ...
https://baptist.no/lese/article/1461117
2018-03-21
4.
Julen – en vandring og medvandring i lyset
Generalsekretær Terje Aadne skriver i sin julehilsen til landets baptister at julen en en god anledning til takknemlighet for måten Jesus har lyst opp livsveien på! En kveldstur i skogen fikk meg til ...
https://baptist.no/lese/article/1447477
2017-12-21
5.
Ny trossamfunnslov utfordrer
Generalsekretær Terje Aadne er tydelig i sin kommentar til forslaget om lov om tros- og livssynssamfunn. Forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn utfordrer grunnlovens ...
https://baptist.no/lese/article/1436091
2017-10-10
6.
Kan Jesu verdisyn være lakmustesten på vår dialog og vår verdipolitikk?
Stem på de politikerne som har en grunntone i sitt verdisyn og sin retorikk som matcher det Jesus sa og gjorde og som bygger opp under rettferdighet, tillit og frihet. Norske og kristne verdier har ...
https://baptist.no/lese/article/1432933
2017-09-06
7.
Økumenisk leder
Terje Aadne ble i rådsmøtet 2017 gjenvalg som leder for Norges kristne råd for to år. Av Roger Dahl Aadne slutter seg til rekken av baptistledere gjennom tidene som har vært tydelig tilstede i ...
https://baptist.no/lese/article/1418622
2017-03-28
8.
Lev i reformasjonen
I jubileumsåret for Reformasjonen oppfordret Terje Aadne kirkene til å leve i en vedvarende reformasjon. Av Roger Dahl Aadne, som er styreleder i den økumeniske paraplyen Norges kristne råd, ...
https://baptist.no/lese/article/1416875
2017-03-27
9.
En jul som varer hele året
Generalsekretær Terje Aadne skriver i sin julehilsen at Gud er ikke bare til for de store markeringer, men ønsker å vandre sammen med oss hver dag. «Nå er det jul igjen og nå er det jul igjen og jula ...
https://baptist.no/lese/article/1407429
2016-12-16
10.
Velkomstfest for the Lighthouse, Sandnes
Søndag 30. oktober ble Sandnes International Church, the Lighthouse med pastor Joeli ønsket velkommen som medlem i Det Norske Baptistsamfunn i en flott festgudstjeneste. Av Mette Marie ...
https://baptist.no/lese/article/1402145
2016-10-30
11.
– Mennesker må få oppleve forvandling og frelse
Ved inspirerende ledersamlinger, regionalt fokus, veiledning og utrustning vil generalsekretær Terje Aadne at Baptistsamfunnet skal hjelpe menighetene til vekst. Av Roger Dahl Terje Aadne ble sist ...
https://baptist.no/lese/article/1398443
2016-09-15
12.
Fikk fornyet tillit
Generalsekretær Terje Aadne ble av landsmøtet gjenvalgt for fire nye år som kirkesamfunnets leder. Av Roger Dahl Aadne, som ble valgt til generalsekretær på landsmøtet i Skien har fullført den ...
https://baptist.no/lese/article/1394028
2016-07-07
13.
Kongeparet inviterer til møte i tro og livssyn
Kongeparet har Gjestebud på Slottet 20. oktober. Generalsekretær Terje Aadne møter som representant for Norges kristne råd. Kongeparet har invitert Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ...
https://baptist.no/lese/article/1381438
2015-10-20
14.
Tatt over som styreleder i Norges kristne råd
Generalsekretær Terje Aadne ble på organisasjonens årsmøte valgt til styreleder for den neste to-årsperioden. Generalsekretær Terje Aadne ble på organisasjonens årsmøte valgt til styreleder for den ...
https://baptist.no/lese/article/1381540
2015-03-27
15.
Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!
Karen-folket og Zomi-folket (chin) deltok i den kirkelige grunnlovsmarkeringen! Karen-folket og Zomi-folket (chin) deltok i den kirkelige grunnlovsmarkeringen! Av Terje Aadne Det ble en ...
https://baptist.no/lese/article/1381986
2014-05-21
16.
Femten nye medlemmer på en måned
I løpet av en snau måned har Gardermoen Kristne Fellesskap hatt gleden av å ønske femten nye medlemmer velkommen. I løpet av en snau måned har Gardermoen Kristne Fellesskap hatt gleden av å ønske ...
https://baptist.no/lese/article/1382144
2014-02-17
17.
Midt i verden med juleevangeliet
Julen er tiden for å feire at Guds kjærlighet ble gjort synlig for alle mennesker gjennom Hans sønn. Midt i travle juleforberedelser og julebakst, tradisjoner og familieliv, minner og erfaringer, ...
https://baptist.no/lese/article/1382067
2013-12-31
18.
Med ønske om en velsignet julehøytid og et rikt nytt år!
Må Gud velsigne oss alle med Hans nærvær i høytiden og inn i det nye året! Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. Det er en ...
https://baptist.no/lese/article/1382066
2013-12-31
19.
Baptistgeneralen ønsker seg nye menigheter
Baptistsamfunnet ønsker å satse på menighetsplanting som en viktig del av nasjonal misjon. Baptistsamfunnet ønsker å satse på menighetsplanting som en viktig del av nasjonal misjon. Det var ...
https://baptist.no/lese/article/1382244
2013-01-25
20.
Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt år
fra staben i Det Norske Baptistsamfunn Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. Det er en utrolig sannhet at den levende Gud er med ...
https://baptist.no/lese/article/1382198
2013-01-02
12 Neste

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone