Søkeresultater25
1.
uttalelse om rettsikkerhet for konvertitter i Norge
Samlet kirke-Norge krever rettsikkerhet for konvertitter! Norges Kristne Råd, samlet til rådsmøte i Oslo, 20.-21.mars 2019, uttrykker glede over at norske myndigheter tar på alvor tros- og ...
https://baptist.no/lese/article/1499560
2019-03-21
2.
over 300 år i kampen for ikkevold
Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg fikk Ikkevoldsprisen 2019. Helt siden midten av 1600-tallet har fredsvitnesbyrdet blitt løftet fram av Kvekersamfunnet. Tekst og foto: Roger ...
https://baptist.no/lese/article/1492080
2019-01-22
3.
Ikkevoldsprisen til kvekerne
– Vi er takknemlige og glade for å bli sett, men føler samtidig ikke at vi har gjort noe spesielt. Vi har bare vært dem vi er, sier Kromberg til Kristelig Pressekontor. Ikkevoldsprisen til ...
https://baptist.no/lese/article/1491904
2019-01-17
4.
Ikkevoldsprisen 2019
Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg får Ikkevoldsprisen. Prisen deles ut i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55 på Stabekk mandag 21. ...
https://baptist.no/lese/article/1491620
2019-01-16
5.
Økumenisk pinsefestival
Tema på festivalen i Oslo er «det universelle søskenskapet mellom folk og nasjoner» i forbindelse med FN menneskerettighetserklæringens 70-årsjubileet. Andre pinsedag (21. mai) er det en tradisjon at ...
https://baptist.no/lese/article/1468274
2018-05-09
6.
– Et kunnskapsgap om moderne slaveri i Norge
Det er budskapet fra projektleder Elin Finnseth Sæverås. For å tette gapet og styrke engasjementet inviterer Norges kristne råd til Global uke 12.-19. november. Informasjon om Global info i Norges ...
https://baptist.no/lese/article/1436510
2017-11-12
7.
Feiret økumenikken
Både Per J. Midteide og Billy Taranger hadde som generalsekretærer sentrale oppgaver i tilknytning til Norges kristne råd, og deltok i 25-årsjubileet. Av Roger Dahl Både Per J. Midteide og Billy ...
https://baptist.no/lese/article/1417403
2017-03-28
8.
Lev i reformasjonen
I jubileumsåret for Reformasjonen oppfordret Terje Aadne kirkene til å leve i en vedvarende reformasjon. Av Roger Dahl Aadne, som er styreleder i den økumeniske paraplyen Norges kristne råd, ...
https://baptist.no/lese/article/1416875
2017-03-27
9.
I have a dream ...
Mandag 18. januar inviterer vi til feiring av King-dagen 2016 på Holtekilen folkehøgskole med utdeling av Ikkevoldsprisen. Martin Luther King jr. hadde en drøm om en bedre verden, om likeverd og ...
https://baptist.no/lese/article/1381413
2016-01-19
10.
Brobyggerpresten fra Drammen får Ikkevoldsprisen 2016!
Sogneprest Ivar Flaten i Fjell menighet i Drammen får prisen for sin innsats som brobygger. Av Roger Dahl Begrunnelse Nominasjonskomiteen ønsker å tildele ikkevoldsprisen til Ivar ...
https://baptist.no/lese/article/1381412
2016-01-19
11.
Tid for å nominere til ikkevoldsprisen!
Ønsker oppmerksomhet mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Vårt ønske er en fredligere verden. Derfor feirer vi King-dagen og derfor har vi lansert Ikkevoldspris i Martin ...
https://baptist.no/lese/article/1381443
2015-11-23
12.
Kongeparet inviterer til møte i tro og livssyn
Kongeparet har Gjestebud på Slottet 20. oktober. Generalsekretær Terje Aadne møter som representant for Norges kristne råd. Kongeparet har invitert Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ...
https://baptist.no/lese/article/1381438
2015-10-20
13.
Sammen på Guds jord
Global uke for klimarettferdighet 8. – 15. november 2015 Guds skaperverk er i ubalanse. Norges Kristne Råd inviterer derfor alle kristne menigheter til å delta i en Global uke 8.-15. november 2015. ...
https://baptist.no/lese/article/1381448
2015-09-23
14.
Tatt over som styreleder i Norges kristne råd
Generalsekretær Terje Aadne ble på organisasjonens årsmøte valgt til styreleder for den neste to-årsperioden. Generalsekretær Terje Aadne ble på organisasjonens årsmøte valgt til styreleder for den ...
https://baptist.no/lese/article/1381540
2015-03-27
15.
Priset for flerkulturell brobygging
Flerkulturelt kirkelig nettverk fikk 15. mars Norske kirkeakademiers «Brobyggerpris 2014» for sitt arbeid med å bygge bro mellom migrantmenigheter i og etablerte kirkelivet. Flerkulturelt kirkelig ...
https://baptist.no/lese/article/1382033
2014-03-20
16.
Anne Karin og Ommund Rolfsen fikk Økumenikkprisen
Fikk prisen for sitt arbeid med naturlig menighetsutvikling. Av Ole Andreas Husøy, KPK Ekteparet mottok prisen for sitt arbeid med Naturlig Menighetsutvikling i Norge, og det spennende ...
https://baptist.no/lese/article/1382162
2013-03-22
17.
- Stans tvangsretur til Etiopia for barnas skyld
Flerkulturelt kirkelig nettverk oppfordrer regjeringen til å la humanitære hensyn telle tyngre enn innvandrings-politiske hensyn. Flerkulturelt kirkelig nettverk oppfordrer regjeringen til å la ...
https://baptist.no/lese/article/1382297
2012-03-15
18.
Forbønn for Syria
Både den europeiske baptistføderasjonen og Norges kristne råd har kommet med oppfordringer til bønn for Syria, og spesielt for de familiene som har opplevd at noen av sine kjære er drept og de mange ...
https://baptist.no/lese/article/1382302
2012-03-08
19.
Generalsekretærjobben i Norges Kristne Råd til Knut Refsdal
Styret i Norges Kristne Råd (NKR) ansatt Knut Refsdal som ny generalsekretær. Han overtar etter Ørnulf Steen til sommeren. Styret i Norges Kristne Råd (NKR) ansatt  Knut Refsdal som ny ...
https://baptist.no/lese/article/1382318
2012-02-09
20.
Tydelig oppfordring til rike land på Interfaith Rally
En stor delegasjon fra Norges Kristne Råd er på plass for å følge klimatoppmøtet i Durban denne uka. Den store starten var da tusenvis av mennesker fra ulike trosbaserte organisasjoner overleverte ...
https://baptist.no/lese/article/1382433
2011-11-30
12 Neste

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone