Søkeresultater94
21.
Ingen avklaring for møte- og aktivitetshallen
– Søknad om dispensasjon fra byggeforskriftene ble sendt til kommunen 14. september i fjor, men pr i dag har vi ikke mottatt noen tilbakemelding om vedtak. Av Frank Einar Hansen Det er ...
https://baptist.no/lese/article/1416070
2017-03-10
22.
13 nye medlemmer
I Tromsø har vi over tid hatt en positiv utvikling i menigheten. Flere blir aktive og det holdes gode møter som igjen oppmuntrer til nære og varme fellesskap. Av Leif Vollan Flere av de som har ...
https://baptist.no/lese/article/1415289
2017-03-09
23.
Viktig med ledere
I årenes løp har det vært mange leirer på Rivermont, og minnene fra den gang holdes levende når vi ser tilbake og sier “husker du....” Det var en gang..... Fasilitetene på de første leirene var ...
https://baptist.no/lese/article/1413405
2017-03-07
24.
Fornyet kontakt inspirerer
Kontakten mellom baptistene i Nord-Norge og Rivermont Avenue Baptist Church er gjenopprettet etter nesten 70 år. Av Roger Dahl For nesten 70 år siden kom pastor Josef Nordenhaug hjem til Norge med ...
https://baptist.no/lese/article/1393676
2016-12-09
25.
– Dere gjør kristen sang og musikk attraktiv igjen!
Det var kommentaren som kom fra en begeistret tilhører i Halden. Minns Du Sången-koret gjestet nest siste helg i oktober Halden og Oslo for å ha to konserter. Tekst: Frank Einar Hansen / Foto: Gordon ...
https://baptist.no/lese/article/1402706
2016-11-07
26.
Gode dåpstall i rapportene
Menighetene har rapporter om 108 dåpshandlinger i 2015. Blant annet i Harstad der sju av menighetens ungdommer ble døpt i 2015. Av Roger Dahl Tallene fra 2015 viser at nesten halvparten av dem som ...
https://baptist.no/lese/article/1390335
2016-05-25
27.
I trykken nå
Andre utgave av Distrikts-Nytt er i trykken og postlegges fredag 27. mai.  I bladet kan du lese om distriktsstevnet som var på Rivermont i mai. Du kan lese om "Minns du ...
https://baptist.no/lese/article/1389976
2016-05-22
28.
Redaktørskifte i Distriktsnytt
Frank Einar Hansen tar over redaktøransvaret etter Hermod Bakkevoll. Bladet gis fortsatt ut i samarbeid med magasinet Baptist.no. Hermod Bakkevoll har ønsket avløsning for ...
https://baptist.no/lese/article/1389861
2016-05-20
29.
Siste stevne i telt, snart kommer aktivitetshallen
Når Harstad kommune får behandlet NNBUs byggesøknad for oppføring av aktivitetshall, er alt klart for å igangsette arbeidet. Av Frank Einar Hansen, Distriktsnytt Hallen vil åpne for mange ...
https://baptist.no/lese/article/1389860
2016-05-20
30.
Sentrumsmenighet i vekst
Forstander i Tromsø Baptistmenighet, Leif Vollan, skriver om prosessen menigheten har vært gjennom for å kunne være i en positiv utvikling i årene framover. :Av Leif Vollan Tromsø har vokst ...
https://baptist.no/lese/article/1387139
2016-04-20
31.
Leir er viktig
Vi ønsker at barn og unge skal ha gode tilbud om leir og lar oss inspirere av film fra påskeleiren i Nord-Norge. Av Roger Dahl I løpet av året arrangerer det en lang rekke leirer ...
https://baptist.no/lese/article/1386508
2016-04-13
32.
Distriktsstevne på Rivermont
– 5.-8. mai er det igjen distriktsstevne på Rivermont, og vi håper at så mange som mulig vil delta denne helgen, sier Frank Einar Hansen i arrangementskomiteen. I månedsskiftet mars/april vil ...
https://baptist.no/lese/article/1385681
2016-04-06
33.
Dåp i Harstad
Stor glede over å kunne døpe sju av menighetens ungdommer. Av Odd Nilssen Søndag 15. november var det dåp i Medkila Kirke i Harstad. Sju av menighetens ungdommer; Hsa Wah Hsee Feler, ...
https://baptist.no/lese/article/1383882
2016-03-18
34.
Feiret 70-årsdagen som egen menighet
På nyåret, 17. januar, markerte baptistene i Kasfjord at de har stått på egne bein som menighet i 70 år. Men anene går helt tilbake til vekkelsen i jula 1856. Av Roger Dahl Nabomenighetene i ...
https://baptist.no/lese/article/1381407
2016-01-20
35.
God integrering av flyktningene
Tilrettelegging av kafeen sikrer at over 50 deltar i norskopplæring. Av Roger Dahl I september åpnet dørene i den nye kafeen for flyktningene i Kvæfjord. Bygda som er kjent for sitt gode forhold til ...
https://baptist.no/lese/article/1381437
2015-11-04
36.
Guds nåde
Det er tema på det tradisjonsrike kvinnestevnet på Rivermont 3.-6. september. Det er tema på det tradisjonsrike kvinnestevnet på Rivermont 3.-6. september. Av Roger Dahl Hovedtaler på årets stevne ...
https://baptist.no/lese/article/1381524
2015-05-27
37.
Viktig integrasjonsarbeid i Nord-Norge
Sortland (bildet), Harstad, Kvæfjrd og Tromsø fikk besøk da integrasjonskonsulent Siri Løsnesløkken besøkte Nord-Norge Integrasjonskonsulent Siri Løsnesløkken har besøkt Nord-Norge og sett mange av ...
https://baptist.no/lese/article/1381555
2015-03-03
38.
Savnet er med hele livet
Jorunn og Øistein Dahl fra Brottøya forteller i en sterk dokumentarfilm om sine tanker rundt det å miste to av barna sine.  Av Roger Dahl Frøydis som døde av leukumi ti år gammel i 1972 og ...
https://baptist.no/lese/article/1381568
2014-12-30
39.
Gjensyn med baptist-gudstjenester på NRK
NRK har gjort deler av gudstjenestearkivet sitt tilgjengelig på nett. Etter et raskt søk fant vi tre baptistrelaterte gudstjenester tilgjengelig. Av Roger Dahl Den siste av disse tre ...
https://baptist.no/lese/article/1381569
2014-12-30
40.
Bedehuset som midtpunkt og kultursentrum
For noen tiår siden var ofte bedehusene et sentralt møtested og som et kultursenter i bygda. Forfatteren skriver om erfaringen fra bedehuset i hans oppvekst - Fristad på Nordmela. Av  Ottar ...
https://baptist.no/lese/article/1381915
2014-12-11
 Forrige12345 Neste

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone