Hvem varsler jeg til?
Hvem varsler jeg til?
Dersom du selv har opplevd eller får mistanke om eller kjennskap til at noen er eller har vært utsatt for seksuelle krenkelser, maktmisbruk eller det er begått økonomiske misligheter skal du straks melde fra.

Varsling i en organisasjon betyr å melde fra enten skriftlig eller muntlig til en leder eller en som er ansvarlig i organisasjonen. Det er viktig å si ifra om uønsket oppmerksomhet eller hendelser slik at ledere i organisasjonen blir klar over hva som skjer og kan ta tak i det.

Klikk på den lenken som du tenker er mest relevant. Da åpnes en ny side med et skjema som du skal fylle ut

  • Oppstår anklagen i en menighet, meldes det fra til pastor eller styreleder. Send direkte
  • Gjelder anklagen forhold i DNB eller Ung Baptist, meldes det fra til generalsekretær i DNB eller daglig leder i Ung baptist. TRYKK HER FOR Å VARSLE
  • Gjelder anklagen pastor eller styreleder i en menighet, meldes det fra til generalsekretær. TRYKK HER FOR Å VARSLE
  • Gjelder anklagen generalsekretær, meldes saken til Hovedstyrets leder TRYKK HER FOR Å VARSLE
  • Gjelder anklagen daglig leder i Ung baptist, meldes saken til Landsstyrets leder. TRYKK HER FOR Å VARSLE
  • Gjelder anklagen medlemmer i DNB`s hovedstyre, meldes saken til generalsekretær. TRYKK HER FOR Å VARSLE
  • Gjelder anklagen medlemmer i Ung baptist landsstyre, meldes saken til daglig leder i Ung baptist. TRYKK HER FOR Å VARSLE

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone