Samarbeidsland
Samarbeidsland
Det Norske Baptistsamfunn er engasjert i misjonsarbeid i Kongo, Thailand, India, Burma, Tyrkia, Irak, Latvia og Sierra Leone. Budsjettet er på nesten tre millioner kroner. I tillegg bidrar Norad to millioner.

Kongo
Baptistkirken i det nordlige Kongo har omkring 350 menigheter og drøyt 30 000 medlemmer i Bas Uele provinsen i Kongo. Helt siden 1918 har norske baptister hatt et engasjemet overfor Kongo. Kirken støttes med midler til evangelisk arbeid, til drift av en pastorutdannelse og det er flere bistandsprosjeketr med NORAD-støtte. Det dreier seg om sparegrupper for kvinner, om et skolebibliotek som er utrustet, og om organsisajsonutvikling, blant annet innen kirka arbeid. Totalt formidles nesten to millioner bistandskroner til Kongo gjennom vårt arbeid.

Sierra Leone
Baptistsamfunnet støtter en menighetsplanter i Sierra Leone som står i spissen for etableringen av mer enn ti menighetsplantingene i den nordlige delen av landet. Dette er det geografiske området med størst andel muslimer i befolkningen.
Baptistkvinnene har siden 2005 gitt støtte til et prosjekt mot kjønnslemlestelse. De første årene med støtte fra FOKUS gjennom TV-innsamlingen i 2005. Baptistkvinnene viderefører arbeidet med egne midler.

Thailand
Øyvind Hadland arbeider i mange år med ulike menighetsplantingsprosjekter blant Lahu folket i Thailand og Burma. Fra 2013 er han ute av dette arbeidet, som har gitt rike frukter og funnet sin form, som vi fortsatt støtter økonomisk.
Lahukirken når nå ut til godt over 30 landsbyer der det ikke har vært fast evangelisk arbeid tidligere. Det er fortsatt rom for å ekspandere. Bare i Lahuområdet i Burma finnes det over 100 landsbyer å gå inn i. I tillegg drømmer Hadlands og Lahukirken i Thailand om å nå Lahu folket som bor i Kina med evangeliet.

India og Burma
Alle som har kommet som flyktninger fra Burma har utfordret Det Norske Baptistsamfunn i forhold til fokus på misjonsarbeidet. Vi har derfor søkt om og fått etablert bistandsprosjektet ”Lydia” i Mizoramprovinsen i India, der mange Chin-folk lever som illegale flyktninger. Det er et ”Spare- og Låneprosjekt” for kvinner, som vil være med å gjøre livet enklere.
Baptistkvinnene i Norge gir støtte til skolegang for Chin-folk som lever illegalt i Malaysia og støtte til hygienepakker for karenfolk som bor langs grensen mellom Burma og Thailand.

Mission Partnership
I samarbeid med andre baptistsamfunn i European Baptist Federation (EBF) støtter vi to menighetsplantingsprosjekter. Et i Irak og et i Latvia. I løpet av fem år skal prosjektene være selvfinansierende i form av etablerte menigheter med ansvar for egen drift. Mer informasjon EBFs nettsider.

Tyrkia
I samarbeid med EBMInternational støtter vi en menighetsplanting i Ismir Tyrkia.

Misjonsarbeidet er kun mulig å gjennomføre fordi trofaste givere stiller opp.

Her kan du få informasjon om vår givertjeneste

Les om vår misjonsstrategi

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone