Helsearbeid
Helsearbeid
14 mai 2018
Faster gaver
Engangsgaver
10910
CBCN driver tolv helsesentre og et sykehus i Bas-Uélé.

Helsesentrene befinner seg i Buta, Bondo, Likati, Ndu, Dingila, Bili, Bulumasi, Bambesa, Aketi, Dendu, Dengu og Muma. Sykehuset er i Monga.

Ved å klikke på stedsnavnene, kommer man til Google Maps, og da kan man se hvor avsidesliggende flere av disse helsesentrene er.

Nettopp derfor er de så viktige. De gir tilbud om konsultasjoner hos helsepersonell, samt medisiner til folk som bor i de mest utilgjengelige områdene. Det er sykepleiere som har det faglige ansvaret på helsesentrene, og de er dyktige. Noen utfører til og med operasjoner på brokk og fjerning av blindtarmen.

CBCN sine helsesentre gir gratis medisiner til barn under to år. Dette har de holdt på med i cirka ti år, og det har hatt en enormt positiv effekt på barnedødelighet i Bas-Uélé. Mange foreldre har ikke råd til å kjøpe medisiner til barna sine når de blir syke. Helsesentrene til CBCN har reddet mange liv med denne ordningen som blir finansiert med penger fra norske baptister.

Vaksinasjon av babyer er også en viktig oppgave for helsesentrene. For en del år siden ble alle utstyrt med kjøleskap og solcellepanel for å kunne oppbevare vaksiner. Dessverre har de færreste helsesentrene klart å vedlikeholde dette utstyret. Det pågår for tiden en oppgradering av batteriene, og innføring av en plan for hvordan hvert enkelt helsesenter kan holde kjøleskapet i drift i fremtiden.

Det jobbes også med å bygge fødestuer i tilknytning til alle CBCN sine helsesentre. Alle som kommer til en av disse for å føde, får med seg et strikke-sett til den nyfødte. Strikke-settene blir laget av norske baptist-kvinner.

Kirken velger ledere for alle ansvarsområdene sine. Det er to sykepleiere, Nzaba Pierre og Kola Barthélemy, som leder helsearbeidet.

Relaterte lenker

Les også

Juletremisjonen

Også i 2018 selger baptistene på Ålgård juletrær til inntekt for misjonen i Kongo, noe avisen Dagen har lagt merke til.
Les mer

Use your talents

- Dette kurset er hjelp til selvhjelp for samarbeidskirken vår, sier misjonsleder Lise Kyllingstad som har vært på kurs med fem representanter for kirken i Kongo.
Les mer

Nytt kirkebygg i Sierra Leone

Baptistsamfunnet har, sammen med Skien baptistmenighet hatt et utviklingsprosjektet i den nordlige delen av Sierra Leone de siste årene. . Prosjektet har har fokus på bygging av kirker, helse og rent vann.
Les mer
1 - 3 av 102
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone