Helsearbeid
Helsearbeid
14 mai 2018
CBCN driver tolv helsesentre og et sykehus i Bas-Uélé.

Helsesentrene befinner seg i Buta, Bondo, Likati, Ndu, Dingila, Bili, Bulumasi, Bambesa, Aketi, Dendu, Dengu og Muma. Sykehuset er i Monga.

Ved å klikke på stedsnavnene, kommer man til Google Maps, og da kan man se hvor avsidesliggende flere av disse helsesentrene er.

Nettopp derfor er de så viktige. De gir tilbud om konsultasjoner hos helsepersonell, samt medisiner til folk som bor i de mest utilgjengelige områdene. Det er sykepleiere som har det faglige ansvaret på helsesentrene, og de er dyktige. Noen utfører til og med operasjoner på brokk og fjerning av blindtarmen.

CBCN sine helsesentre gir gratis medisiner til barn under to år. Dette har de holdt på med i cirka ti år, og det har hatt en enormt positiv effekt på barnedødelighet i Bas-Uélé. Mange foreldre har ikke råd til å kjøpe medisiner til barna sine når de blir syke. Helsesentrene til CBCN har reddet mange liv med denne ordningen som blir finansiert med penger fra norske baptister.

Vaksinasjon av babyer er også en viktig oppgave for helsesentrene. For en del år siden ble alle utstyrt med kjøleskap og solcellepanel for å kunne oppbevare vaksiner. Dessverre har de færreste helsesentrene klart å vedlikeholde dette utstyret. Det pågår for tiden en oppgradering av batteriene, og innføring av en plan for hvordan hvert enkelt helsesenter kan holde kjøleskapet i drift i fremtiden.

Det jobbes også med å bygge fødestuer i tilknytning til alle CBCN sine helsesentre. Alle som kommer til en av disse for å føde, får med seg et strikke-sett til den nyfødte. Strikke-settene blir laget av norske baptist-kvinner.

Kirken velger ledere for alle ansvarsområdene sine. Det er to sykepleiere, Nzaba Pierre og Kola Barthélemy, som leder helsearbeidet.

Relaterte lenker

Les også

100 år med misjonsvirksomhet i Kongo

12.-13. september ble misjonsjubileet feiret med glimt fra historien og visjoner for arbeidet framover. Opptak fra feiringen er nå tilgjengelig på nett.
Les mer

Baptistkvinnenes sommerlotteri

Etter minimale kollekter fra kvinnegruppene rundt i landet denne våren trengs det et løft!
Les mer

Fra Bernhard Aalbu til Lise Kyllingstad

I takknemlighet til Gud for det vi har fått være med på feirer Det Norske Baptistsamfunnet 100 års tilstedeværelse i Kongo.
Les mer
1 - 3 av 112
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone