Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
Oversikt over Baptistsamfunnets arbeidsgrener, andre norske baptistorganisajoner, internasjonale baptistorganisasjoner og andre samarbeidspartnere.

Baptistsamfunnets arbeidsgrener:

Oslofjord folkehøgskole
Her finner du informasjon om baptistenes folkehøgskole. Skolen ligger i Bærum og har plass til ca 85 studenter. Skolen ble etablert i 1958.

Baptistenes Eiendomsdrift (BED)
Eiendomsselskapet som har ansvar for drift og videre utvikling av skoleeiendommene baptistene har på Stabekk.

Baptistkvinnene
Her finner du informasjon om organisasjonen for kvinnearbeidet i menighetene. Baptistkvinnene er spesielt engasjert i forhold til misjonsarbeid, og formidler hvert år store gaver til misjonsarbeidet

Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (Ung baptist)
Her finner du informasjon om barne- og ungdomsorganisasjonen. Klubber, lag og foreninger i lokalmenighetene organiseres som lokallag gjennom Ung baptist. Organisasjonen fokuserer på lederutrustning, trosopplæring og familiearbeid, og leirarbeid gjennom distriktsledd.

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
Baptistene har drevet teologisk utdanning siden 1910. Fra 2009 har vi et samarbeid med Pinsebevegelsen om HLT. Baptistenes Høyskoleråd representerer baptistene i skolens styrende organer.

Norway Chin Christian Federation (NCCF)
Sammenslutning av kristne chin-menigheter i  Norge.
 


Andre norske baptistorganisasjoner

Norsk Baptist-Historisk Selskap (NBHS)
NBHS er Det Norske Baptistsamfunns arkivinstans. NBHS tar vare på baptistenes historie og gir også ut tidsskriftet Baptist med fokus på baptistisk teologi og historie.

Predikantforeningen Adelfia
Her finner du informasjon om Det Norske Baptistsamfunns forening for ivaretakelse av interessene til ansatte i evangelieformidlende tjeneste.

Baptist Nord
Distriktsforening som koordinerer samarbeidet mellom menighetene i de tre nordligste fylkene i Norge.

Karen Baptist in Norway (KBN)
Sammenslutning av kanre-baptistmenigheter i Norge.

 

Internasjonale samarbeidspartnere

Baptist World Alliance
Baptistsamfunnet er medlem av Baptistenes Verdensallianse. Her finner du mer informasjon om en verdensvide baptistorganisasjonen.

European Baptist Federation
Her finner du mer informasjon om den europeiske baptistføderasjonen som koordinerer baptistenes arbeid i Europa, Midt-Østen og de sentralasiatiske statene.

International Baptist Theological Studycentre Amsterdam
Her finner du informasjon om vår felles europeiske studiesenter.

EBM International
Her finner du informasjon om det internasjonale misjons- og bistandsarbeidet baptistene i Norge er tilknyttet.

Samarbeidsland
Vi gir støtte til og samarbeider med kirker i flere andre land
 

Nasjonale samarbeidspartnere

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone