Arbeidsgrener
Arbeidsgrener
Baptistsamfunnet har fem arbeidsgrener som har selvstendig ansvar for definerte oppgaver innenfor baptistfellesskapet i Norge.

Baptistsamfunnets arbeidsgrener er:

Øvrige samarbeidspartnere

 

Baptistsamfunnets vedtekter sier dette om arbeidsgrenene:

§ 8. Arbeidsgrener
a. Det Norske Baptistsamfunn har følgende arbeidsgrener som hver har ansvar for spesielt definerte oppgaver innenfor fellesskapet:1. Oslofjord Folkehøgskole.2. Baptistenes Eiendomsdrift. 3. De Norske Baptisters Kvinneforbund. 4. Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund.5. Høyskolen for Ledelse og Teologi AS 6. Norway Chin Christian Federation (NCCF)

b. Disse arbeidsgrener er egne juridiske personer med egne vedtekter som fastsetter organisasjonsmessig status og funksjoner for den enkelte arbeidsgren.

c. Styret for hver arbeidsgren velges i samsvar med den enkelte arbeidsgrens vedtekter.d. Arbeidsgrenene har egne årsmøter i landsmøtet og legger fram rapporter om virksomheten, regnskap, budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål for hovedstyret og Landsmøtet. Unntatt fra denne bestemmelse er rapporter, regnskap og budsjetter som godkjennes i De Norske Baptisters Kvinneforbunds årsmøte, Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbunds årsmøte, Norway Chin Christian Federations årsmøte, samt generalforsamlingen til Høyskolen for Ledelse og Teologi AS. Disse sendes hovedstyret etter godkjenning i de respektive årsmøter.

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone