Les nyhetsbladet vårt!
Les nyhetsbladet vårt!
Nyhetsbladet Baptist.no, som vi ønsker å sende våre givere flere ganger i året, har kommet som en erstatter for magasinet Baptist.no

Dersom du ikke mottar nyhetsbladet kan du lese det her.

Nr 1/2019

Nr 2/2019

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone