Ålesund Chin Christian Church har 71 medlemmer. Menigheten samles til gudstjeneste i Pinsekirken Filadelfia i Ålesund hver søndag.

På ukedagene samles en i fire ulike grupper, kvinnene møtes til bønnesamlinger annen hver uke og ungdommene samles hver fredag.

Menigheten ble stiftet i 2011 og medlemmene i menigheten er i hovedsak innflyttere fra Chin-staten i Myanmar.

Viktig del av menighetens misjonsengasjement er en langsiktig støtte til et barnehjem, som har vært mulig å bygge opp på gunn av midler fra Ålesund Chin Christian Church. I dette barnehjemmet er det plass for 24 barn. Stedet er i et buddhistisk område, og en evangelistfamilie som støttes av menigheten i Ålesund arbeider med menighetsplanting.

Ålesund Chin Christian Church har regelmessig kontakt me Beerseba Kanre Baptistmenighet i Ålesund og Ålesund Baptistmenighet, og feirer av og til felles gudstjeneste.

Kontakt e-post:alesundchinchristianchurch
Postadresse:
c/o Bawi Thawng Hmung Hmung Khar
Hellig Olavsgate 21 A
6006 ÅLESUND
Norge
Besøk::
Pinsekirken Filadelfia
Vindgårdsvegen 1
6018 ÅLESUND
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone