Åse Baptistmenighet som ble stiftet i 1908 ligger i Sør- Andøy, helt nord i Vesterålen.

Menighetens kirke ble innviet i 1971. Åse Baptistmenighet har en kvinneforening.
Ved leilighet samles en til gudstjenester. Bergliot Skoglund er menighetens forstander.

Kontakt e-post:bergliot skoglund
Mobiltelefon:+47 957 58 740
Adresse:
Åse
8484 RISØYHAMN
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone