Ålgård Baptistmenighet er en menighet hvor vi alle mottar og formidler Guds godhet.

Det vi arbeider mot er at i og gjennom fellesskapet skal hver enkelt delaktiggjøres i et nettverk hvor Guds godhet deles med alle, over alt.

Våre verdier er:

Tilbe Gud
Tilbedelse er en livsstil som ærer Gud. Å leve i tilbedelse er å leve i nåde, frihet og begistring. 

Ta i mot livet
Gjennom Guds nådegaver være romslige, modige og livsnære. Vi er tilstede for hverandre, i gode og i onde dager, fordi Gud er tilstede i oss.

Tilhøre hverandre     
Et fellesskap av likeverd og ekthet. Vi trenger hverandre for å vokse som kristne, vi er hverandres forbilder. Vi vil inkludere alle og gi oss selv inn i fellesskapet etter det forbilde Jesus levde.

Tjene andre
Strekke oss langt for å vise kjærlighet og engasjement. Tjene mennesker gjennom omsorg, formidling av evangeliet og involvere oss i nærmiljøet.

Kontakt e-post:kontor
Besøk:
Emmausveien 1
4330 ÅLGÅRD
Norge
Post:
Postboks 49
4339 ÅLGÅRD
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone