Vikna Baptistmenighet er en menighet av Bibeltro kristne, som er tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn.

Menigheten bygger virksomheten sin på Bibelens lære. Evangeliet om Jesus Kristus og troen på hans frelse for mennesket, er vårt viktigste budskap.

Menighetens arbeidsområde er hovedsaklig i Vikna og Nærøy kommuner i Ytre Namdalen, Nord-Trøndelag fylke. Nærøysundet deler de to kommunene fra hverandre. Dette sundet er hovedleia for skipstrafikken langs kysten fra Trondheim og nordover.

Kirka vår ligger på Rørvik, kommunesenteret i Vikna, og den har gjennomgått påbygging og omfattende restaurering de siste årene. Kirka framstår som lys og moderne, samtidig som mye av den gamle stilen er bevart. Vi ønsker å være en menighet i tiden, aktiv og innkluderende.

Kontakt e-post:kontor
Arbeid:+47 74 39 01 22
Besøk:
Storgata 26
7900 RØRVIK
Norge
Post:
Postboks 217
7901 RØRVIK
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone