Tromsø Baptistmenighet er en livsglad og voksende sentrumsmenighet.

Baptistmenigheten i Tromsø er Nord-Norges eldste, og med den store misjonale innsatsen som ble vist derfra ble det etter hvert etablert baptistmenigheter mange steder i landsdelen.

Menigheten er i vekst og ønsker å være med å gjøre en forskjell i Tromsø.

Kirka ligger sentralt i byen.

Leif Vollan er menighetens pastor.

Kontakt e-post:tromso
Mobiltelefon:+47 950 64 714
Besøk:
Strandskillet 2
9008 TROMSØ
Norge
Post:
Postboks 410
9254 TROMSØ
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone