Sandefjord Baptistkirke sier i visjonen sin: Vi vil, vi kan og vi skal vinne mennesker for Jesus.
Vi ønsker å legge til rette for at mennesker skal få møte Jesus gjennom FELLESSKAP, GLEDE OG TRYGGHET.

Og at vi som menighet kan formidle budskapet om Jesus til våre omgivelser på en slik måte at mottakeren blir interessert i hva vi har å fortelle.

Menigheten samles på Cafe Vintage i Kongens gate 1 i sentrum av Sandefjord annenhver søndag ettermiddag.
Se kalenderen på https://www.sandefjordbaptist.no for hvilke søndager vi har samlinger.

Kontakt e-post:post
:+47 906 24 377
Adresse::
c/o Norøm
Maurveien 75a
3218 SANDEFJORD
Norge
Besøksadresse:
c/o Cafe Vintage
Kongens gt. 1
3210 SANDEFJORD
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone