Baptistmenigheten på Rjukan ble stiftet i 1917. Noen år senere bygde menigheten den karakteristiske kirken i Sam Eides gate 116.

Kirken sto ferdig til innvielse 3. november 1932. Tegningene var utarbeidet av arkitekt Lorentz H. Ree. Allerede i 1922 hadde menigheten på dugnad satt opp grunnmuren og deler av kirken ble tatt i bruk i 1923.

På grunn av økonomiske nedgangstider fikk man imidlertid ikke ferdigstilt bygget før nesten ti år etter at det var påbegynt. Kirken ligger på en tomt i Sam Eydes gate som i sin tid ble gitt til baptistmenigheten av Norsk Hydro.

Kirken er restaurert utvendig. De opprinnelige fargene er på plass igjen. Dette arbeidet er støttet økonomisk av kulturetaten i Tinn kommune og Telemark fylke. I tillegg har menigheten benyttet egenkapital til dette. Innvendig har kirken sin opprinnelige innredning intakt. Kirken er derfor et praktfullt eksemplar på frikirkelig kirkeinnredninger fra første del av det forrige århundre.

Kirken, som i 2003 ble fredet, passer godt til ulike typer konserter. Det er blant annet et 11 stemmers orgel i kirken og flott akustikk til kammerkonserter m.m.

Menigheten har bare noen få medlemmer, og samles kun til gudstjenester og møter ved spesielle anledninger.

Bjørn Hansen er lokal leder og Roger Dahl forstander.

Kontakt e-post:bjo-ha
:+47 35 09 73 94
Besøk:
Sam Eydes gate 116
3660 RJUKAN
Norge
Post:
c/o Hansen
Høymyrveien 8
3656 ATRÅ
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone