Raufoss Baptistmenighet ønsker å være en Åpen Kirke som presenterer Gode nyheter. Her er alle velkommen uansett tilhørighet.
Vi vil formidle Guds kjærlighet til mennesker i vår egen tid, med Jesus i fokus.

Hver søndag har vi gudstjeneste. Se vår facebook side for nærmere info.

Vi har ellers forskjellige møteplasser gjennom måneden, som formiddagstreff, kvinnegruppe, bønnens time, menighetskor og barnekor. På Radio Toten står vi bak programmet - Good News som sendes hver uke, og vi har smågrupper hvor man deler tro og liv i hjemmene.

I løpet av høsten 2017 blir det ungdomssamlinger med film og pizzaservering for 10. klassinger og oppover.

Vi tilbyr hvert år “Alternativ konfirmasjon”. Dette foregår i mindre grupper hvor man får innføring i kristen tro og hva den kan bety i hverdagen.
Man behøver ikke ha tilknytning til vår menighet fra før for å delta.

Vi fryder oss over at vi er en levende kirke med flere aktiviteter i løpet av uka.

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone