Nordkapp Baptistmenighet - verdens nordligste!

Helt siden starten av forrige århundre har baptistene hatt virksomhet i Honningsvåg og Nordkapp kommune. En bygde eget fiskerhjem og drev velferd for fiskerbefolkningen, både til kropp og til sjel.

Etter andre verdenskrig ble nytt fiskerhjem bygd opp, og baptistene fortsatte sin virksomhet i Honningsvåg. Først i 1997 ble det stiftet egen menighet i tilknytning til virksomheten på fiskerhjemmet Betania.

Med dagens moderne fiskeflåte er det ikke lenger behov for fiskerhjemmet i ordets beydning, men det leies fortsatt ut til overnatting og den lokale baptistmenigheten har sin virksomhet der.

Kontakt e-post:tonesae
Mobiltelefon:99023467
Besøk:
Storgata 28
9750 HONNINGSVÅG
Norge
Post:
Postboks 270
9751 HONNINGSVÅG
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone