Kvæfjord Baptistmenighet - flerkulturelt fellesskap og næhet!

Kvæfjordbygda er kjent for å være gjestfrie. Asylmottaket har gjennom mange år ført nye folk til bygda, og også til baptistmenigheten, som har fått en helt ny medlemssammensetning i løpet av de siste 20 årene.

Kvæfjord Baptistmenighet er en sentral aktør i bygda, i forohld til virksomhet for barn og ungdom, i forhold til ne landsmenn og flyktninger. Blant annet holder bygdas internasjonale kafé til i baptistkirka.

Menighgeten, som ble stiftet helt tilbake i 1887 bygde ny kirke rundt 1980.

Magnus Lund er pastor i menigheten.

 

Kontakt e-post:sawlerwah69
Besøk:
Bygdeveien 47
9475 BORKENES
Norge
Post:
Postboks 1
9476 BORKENES
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone