Kvæfjord Baptistmenighet - flerkulturelt fellesskap og næhet!

Kvæfjordbygda er kjent for å være gjestfrie. Asylmottaket har gjennom mange år ført nye folk til bygda, og også til baptistmenigheten, som har fått en helt ny medlemssammensetning i løpet av de siste 20 årene.

Kvæfjord Baptistmenighet er en sentral aktør i bygda, i forhold til virksomhet for barn og ungdom, i forhold til nye landsmenn og flyktninger.

Menigheten, som ble stiftet helt tilbake i 1887 bygde ny kirke rundt 1980.

Magnus Lund er pastor i menigheten.

 

Kontakt e-post:norskott
:+47 994 63 551
Besøk:
Bygdeveien 47
9475 BORKENES
Norge
Post:
Postboks 1
9476 BORKENES
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone