Kragerø Baptistmenighet er et flerkulturelt og inkluderende menighetsfellesskap.

Helt siden 1862 har baptistene hatt menighet i byen helt sør på Telemarkskysten.

Kragerø Baptistmenighet er blant baptistmenighetene som har fått mange nye medlemmer i form av innflyttere til Norge fra Burma, og fellesskapet er i dag både fargerikt og flerkulturelt.

Menigheten ledes av Jon Vestøl.

Kontakt e-post:post
Mobiltelefon:40407901
Besøk:
Jøransbergv. 2
3770 KRAGERØ
Norge
Post:
Postboks 8
3791 KRAGERØ
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone