Hamar Baptistmenighet ble stiftet i 1924, og hadde ved siste årsskifte 64 døpte medlemmer og totalt 108 med kirkelig tilhørighet.

Menigheten har sin virksomhet i sentrum av byen, og er en internasjonal menighet der mange innvandrere har kommet til menighetsfellesskapet, slik at det i realiteten blir et nytt og annerledes fellesskap sammen med den "gamle" menighetens medlemmer. Jacob N James er pastor.

Kontakt e-post:jacobnyumajames
Mobiltelefon:95132902
Besøk:
Grønnegata 121
2317 HAMAR
Norge
Post::
c/o James
Venslivegen 6,
2340 LØTEN
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone