Baptistane i Førde ble plantet sent på 1990-tallet.

Det er relativt liten virksomhet i menigheten, som likevel er et tilknytningspunkt i Vestlandsfylket.
Jan Roar Sekkelsten er menighetens pastor.

(Bildet er fra en.wikipedia.org)

 

Kontakt e-post:janrosek
Mobiltelefon:+47 911 48 702
Adresse::
C/o Sekkesten
Presteholten 18 D
6800 FØRDE
Norge

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone