Arendal Baptistmenighet ønsker deg velkommen!

Menigheten ble stiftet i mars 1867. I januar samme år ble 8 sjeler døpt mellom isflakene i Galtesund, nærmere bestemt ved Sandviga på Hisøya.

Vårt oppdrag kan leses i Matt 28,16-20. Versene her kalles også misjonsbefalingen. Primært ønsker vi to ting. Det er å nå og bevare mennesker i troen på Jesus. Å vise Guds kjærlighet og omsorg for våre medmennesker ved enhver anledning.

Kontakt e-post:post
Mobiltelefon:+47 941 86 271
Mobiltelefon:+47 991 53 626
Besøk:
Engeskjærveien 31
Norge
Postadresse:
Postboks 850 Birkenlund
4859 ARENDAL
Norge

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone