Andenes Baptistmenighet er en liten, men aktiv menighet. Menigheten har en viktig plass i kirkelivet i Andøy Kommune.

Menigheten ble stiftet i 1884.
Nåværende kirke ble bygd i 1969 og ligger midt i sentrum av Andenes.
Menigheten har 30 medlemmer.

Vi ønsker alle velkommen til menighetens samlinger, som for tiden er:

  • Søndagsgudstjeneste for hele familien, annenhver søndag kl. 1200.
  • Søndagsskole for barn, parrallelt med en del av gudstjenesten.
  • Bibel og samtalekveld annenhver torsdag kl. 1930.
  • Kvinneforening annenhver tirsdag kl. 1800.

 

Kontakt e-post:hebakkev
Mobiltelefon:+47 416 14 585
Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 12
8480 ANDENES
Norge
Postadresse:
Postboks 266
8483 ANDENES
Norge
Hermod Bakkevoll

Hermod Bakkevoll

Pastor
Kontakt e-post:hebakkev
Mobiltelefon:+47 416 14 585

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone