Les også

Baptistkirka tas vare på

Flere år etter at den gamle baptistkirka på Eidsvoll ble solgt til et selskap som ville bygge nye boliger ser det ut til at bygget blir tatt vare på på en god måte.
Les mer

Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!

Karen-folket og Zomi-folket (chin) deltok i den kirkelige grunnlovsmarkeringen!
Les mer

Spennende tider i Eidsvoll Baptistmenighet

Nyansatt pastor i Eidsvoll Baptistmenighet Hogne Schie (th) sammen med menighetsarbeider Morten Sundqvist og menighetsrådsleder May Dahlø.
Les mer
1 - 3 av 3

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone