Kunne du tenke deg en spennende stilling i nord?
Kunne du tenke deg en spennende stilling i nord?
12 januar 2023
Tromsø baptistmenighet lyser nå sammen med Baptist Nord ut en heltidsstilling, der 70% vil være som pastor i Tromsø baptistmenighet, og 30% som menighetsrådgiver i Baptist Nord.

Det åpnes for søkere som er interessert i begge, eller kun en av stillingene. Stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å jobbe med god menighetsutvikling og nettverk i Nord-Norge.

Hovedvekten av stillingen er som pastor for Tromsø Baptistmenighet. Menigheten ligger i hjertet av Tromsø og rollen som pastor favner et bredt spekter av oppgaver. Menighetens kultur bærer preg av stor grad av frivillighet, både når det gjelder praktiske- og omsorgsrelaterte oppgaver og deltagelse i forkynnelse, lovsang og ledelse.

Som menighetsrådgiver vil en ha Nord-Norge, fra Nordkapp helt i nord til Helgeland i sør som sitt ansvars- og arbeidsområde. Dette medfører dermed en del reisevirksomhet. Menighetsrådgiveren samarbeider med teamet av menighetsrådgivere i Det Norske Baptistsamfunn.

Se utlysningen

Søknadsfrist februar 2023

Les også

Fra Distriktsnytt

Høstnummeret av Distriktsnytt har mye godt lesestoff. Denne gangen også med stoff fra andre deler av landet. Gled deg over alle positive nyheter.
Les mer

Nyheter fra Nord-Norge

Mens det er bønn- og vekkelseskonferanse i Honningsvåg har vi fått på plass årets to første utgaver av Distriktnytt på nettsidene. Les om forberedelsene til konferansen og andre aktuelle saker fra nord i Distriktsnytt.
Les mer

«Minns Du Sången» blir et rikt og godt minne

Bildet er fra konserten på landsmøtet i Harstad i 2008. Siden det har tilsammen 80 sangere gitt mer enn 20 konserter. Siste konsert blir lørdag 26. mars 2022.
Les mer
1 - 3 av 128
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone