Si fra
Si fra
27 juni 2022
Vi har i sommer lansert ny varslingsside på nettstedet vårt fordi det skal være enkelt å varsle om det skjer noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlig.

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlig.

Se varslingssiden

Målet med å varsle er å si fra til en person som kan gjøre noe med det som har skjedd og stoppe at det skjer igjen. Seksuelle krenkelser, maktmisbruk eller økonomiske misligheter er ikke lov og bør alltid varsles om.

Varsling i en organisasjon betyr å melde fra enten skriftlig eller muntlig til en leder eller en som er ansvarlig i organisasjonen. Det er viktig å si ifra om uønsket oppmerksomhet eller hendelser slik at ledere i organisasjonen blir klar over hva som skjer og kan ta tak i det.

Les også

Tilbyr Trygg-kurs

Ung baptist og baptistsamfunnet tilbyr nå menigheter og lokallag kurs i grensesetting og varslingsrutiner ved maktovergrep.
Les mer

Kirke, kjønn, kultur og krenkelser

Torbjørn Herlof Andersen er forstander i Gjøvik Baptistmenighet og professor på institutt for helsevitenskap på Gjøvik, hvor han jobber med kjønnsbasert forskning.
Les mer

Årets kurs – en mulighet for å lære mer

K-stud inviterer til «Årets kurs» 31.mars -2.april 2017: Rytmisk korledelse, videregående kurs i babysang og lederkurs om grenseoverskridende adferd på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo.
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone