Bibelen dag for dag gjennom påskeuken
Bibelen dag for dag gjennom påskeuken
10 april 2022
Påskeuken er en tid for refleksjon, fornyelse og bønn. Du inviteres til å forberede deg for feiringen av Jesu oppstandelse.

Gjennom 40 ukedager og 6 søndager i fastetiden leser vi oss frem til selve høydepunktet i historien, da alt forandres, da død blir til liv! Bibelleseplanen er tematisk basert og følger de ulike uketemaene i Det Norske Baptistsamfunns fastekalender 2022. Du inviteres til å lese Bibelens tekster, be over bønneemnene, reflektere og la deg fylle av Guds ord i  den stille uke.

Fra angst og frykt til glede!

10.4 Palmesøndag:              Jesaja 35 og evangeliet etter Johannes 12, 1-19
11.4 Mandag:                          Jesaja 52, 13-53, 12 og Paulus' brev til filipperne 2, 1-11
12.4 Tirsdag:                          Evangeliet etter Johannes 17, 1-26
13.4 Onsdag:                          Evangeliet etter Matteus 26, 1-13 og evangeliet etter Lukas 21, 34-22, 6 
14.4 Skjærtorsdag:                Evangeliet etter Johannes 13, 1-30 og evangeliet etter Lukas 22, 7-71 
15.4 Langfredag:                   Salme 22 og evangeliet etter Matteus 27, 27-56
16.4 Påskeaften:                    Evangeliet etter Johannes 12, 23-26 og Brevet til hebreerne 4, 14-5, 10
17.4 Påskedag:                      Evangeliet etter Johannes 20, 1-23; Paulus' brev til kolosserne 2,12-15 og Paulus' første brev til korinterne 15, 51-58.

Bønneemner.

 1. Be for Sri Lanka
  1. Be for de kristne i landet og menighetenes arbeid
  2. Be for pastorer og ledere
  3. Be om at flere mennesker skal få møte Jesus Kristus som sin frelser
 2. Be for det internasjonale misjonsarbeidet
  1. Be om at flere blir kalt og utrustet til misjonstjeneste
  2. Be om at flere får et misjonsengasjement
 3. Be om fred for Ukraina og beskyttelse over sivilsamfunnet

Personlig

 • Takk for livets gave og mulighet
 • Innvie oss som enkeltpersoner til Gud
 • Be for noen ved navn som du kjenner som enda ikke tror 

Fellesskapet

 • Innvie oss som fellesskap til Gud og be om enhet
 • Be om arbeidere til Guds rike
 • Be om at vi skal få nå ut med evangeliet til de som ikke tror

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone