Ukraina trenger økonomisk hjelp og forbønn
Ukraina trenger økonomisk hjelp og forbønn
24 februar 2022
Vi lar oss berøre av krigen i Ukraina og står sammen med baptister fra hele verden i hjelpearbeidet, Vi ønsker å løfte situasjonen i Ukraina inn for Gud i bønn og oppfordre til økonomisk hjelp. Her finner du informasjon om gavemuligheter.

Jeg vil støtte hjelpearbeidet i Ukraina

På linken ovenfor kommer du direkte til vår givermodul med mulighet for å gi gaver via Vipps eller kort. Gavene blir automatisk registrert på riktig formål.

Pr 12. april er det registrert 306.000 kroner fra menigheter og enkeltpersoner. I tillegg har Skien baptistkirke sendt  rundt 150.000 kroner.

STERK RAPPORT Generalsekretær Elijah Brown Baptist World Alliance har i siste del av mars besøkt Polen, Romania, Moldova og i Ukraina for å følge hjelpearbeidet baptistene står i etter krigsutbruddet i Ukraina.

Rappportene fra Ukraina forteller at baptistene har  åpnet opp 600 kirker og 7 regionale sentre for å kunne nå flest mulig med hjelp. Jan Sæthre fra Skien, som er med ledelsen av baptistene internasjonalt forteller at baptistsamfunnet i Ukraina til nå har brukt 60 millioner norske kroner. Av dette hadde europeiske baptister samlet inn 13 millioner ved utgangen av mars. I tillegg har ukrainske baptister stor støtte fra ulike hjelpeorganisajoner.

- Vi skal huske på at de har holdt på siden 2014, kommenterer Jan Sæthre, slik at de har fått bygd opp et nettverk over tid. Tallene viser at en har hjulpet 45000 mennesker med mat. Da bruker en 2,5 dollar per person om dagen. I tillegg til arbeidet inne i Ukraina er baptistene også Inne for fullt i Polen, Romania, Slovakia og Moldova. For eksempel er det i Moldova en klinikk som tar seg av syke flyktninger.

Det Norske Baptistsamfunn har bestemt at vi ønsker å bidra økonomisk i hjelpearbeidet våre Ukrainske baptistsøsten driver.  Vi oppfordrer menighetene til lokale innsamlinger. Gavene sendes til Det Norske Baptistsamfunns gavekonto 3000.15.93672 og merkes med Ukraina. Vi vil sende gavene videre, slik at disse kommer den hardt rammede befolkningen til gode.

Sammen med brødre og søstre i baptistkirker verden rundt omslutter vi Ukraina med bønn.  Etter år med politisk ustabilitet har spenningene eskalert de siste ukene langs grensen mellom Ukraina og Russland.

Verdens baptister står samlet
På nettstedet baptistworld.org kommer Generalsekretær Elijah Brown i baptistenes verdensallianse med en sterk appell om hjelp og støtte til Ukraina. Han  reiste nylig til regionen for å gi åndelig oppmuntring og støtte til baptistsøstre og brødre som forenes i bønn og tar til orde for fred.

STERK APPELL Generalsekretær Elijah Brown med en sterk og tydelig appell om å være med å be for fred

- Som brødre og søstre i en global baptistfamilie er vi alle kalt til å være både fredsstiftere og bønnens mennesker, sier Brown og fortsetter:

om en baptistfamilie forankret i Jesus Kristus som Herre, bærer vi vitnesbyrd om den bibelske sannheten at '… om ett lem lider, lider alle de andre med.

Etter at Russland 24. februar gikk til angrep på Ukraina er det viktig for baptister rundt om i verden for å stå sammen med dem som lider og å be inderlig om fred. Vi er fortsatt takknemlige for både russiske og ukrainske baptister som er en del av baptistenes verdensallianse og er trofaste vitner for evangeliet i sine lokalsamfunn.

Jeg vil støtte hjelpearbeidet i Ukraina

 

Ukraina trenger økonomisk hjelp og forbønn

 

Selv i de mørkeste øyeblikk som diss,e håper vi på Guds løfte om å lære oss hans veier og vandre på hans stier

Han skal dømme mellom folkeslag
og skifte rett for mange folk.
De skal smi sverdene om til plogskjær
og spydene til vingårdskniver.
Folk skal ikke løfte sverd mot folk,
ikke lenger læres opp til krig.

Jes 2,4

For mer informasjon:
Europaføderasjonens nettsider har publisert en rekke nyhetssaker om hvordan baptistene er aktive i hjelpearbeidet både i Ukraina og i nabolandene.  Det er også lagt ut nyhetsbulletenger med situasjonsrapporter, konkrete behov for innsats og hjelp og invitasjon til å være med i bønn

Les også

Ett år med krig i Europa

På ettårsdagen for krigsutbruddet i Ukraina står vi fortsatt sammen med våre brødre og søstre i Ukraina og alle dem som bidrar for å hjelpe, trøste og stille savn. Kirker over hele landet markerer årsminnet i dag og denne helgen.
Les mer

Omfattende baptisthjelp i Ukraina

Ferske rapporter viser et omfattende hjelpearbeid fra baptistene i og rundt Ukraina i forbindelse med krigshandlingene.
Les mer

Over 450 000 til Ukraina

Det er en fantastisk respons i løpet av tre uker. Midlene er med å sikre at baptistkirkene kan stå i et omfattende hjelpearbeid. Behovene er fremdeles store for økonomiske bidrag.
Les mer
1 - 3 av 6

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone