Optimisme i skolearbeidet
Optimisme i skolearbeidet
16 november 2021
Rektorene ved baptistenes skoler rapportere til landsmøtet om målrettet satsning og høy trivsel.
Av Siri Dufset Fjeldberg
 
Målrettet satsning på Oslofjord Folkehøgskole
Rektor Kristina Sletten Andersen delte positive nyheter og viste til en god utvikling ved Oslofjrod Folkehøgskole.
Faglig sterkt nivå på undervisning og sosialpedagogisk arbeid, kvalitetsheving og kvalitetssikring samt god og riktig markedsføring er folkehøgskolens satsning for å nå målet om stabilt elevtall på 80 i 2024. Høsten 2021 er det over 60 elever, som er en liten økning fra året før.
 
Folkehøgskolen legger mye vekt på den sosialpedagogiske arbeidet med 8 stipendiater som sørger for godt miljø og aktiviteter på fritida. I tillegg legges det vekt på at flere lærere er tilstede på utvalgte kvelder.
 
Det er også gjort en betydelig oppgradering av fasilitetene de siste årene etter at midler fra salg av deler av eiendommene har blitt realisert.
 
Stor trivsel blant elevene på HLT'
Optimisme i skolearbeidet

Rektor Arne Mella møtte landsmøtet med positive meldinger.
I skolens verdier legges det vekt på at skolen skal være praktisk, transformerende og samfunnsrelevant. Skolen skal utdanne ledere til kirke, skole og samfunn. Målet er å nå bredere enn kun tjeneste i kirker, men også kunne være med å påvirke samfunnet på en positiv måte. I året som var har skolen hatt 283 elever og 45 studenter fullførte bachelorstudiet.

Spesielt i arbeidet for trivsel er det chapel flere ganger hver uke og lærerne spiser gjerne lunsj sammen med studentene.

Framover fokuserer skolen på å få på plass et eget masterprogram, bygge ut lokalene til å kunne romme 500 studenter og å få høyskoleakkreditering.

Les også

Arne Mella fortsetter som rektor

Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.
Les mer

- Vi ligger en måned foran

20% flere elever har takket ja til skoleplass sammenliknet med samme tid i fjor, skriver Oslofjord Folkehøgskole på sine nettsider.
Les mer

Foreleserne på HLT scorer best i landet

Norges beste forelesere finner du på HLT! Kanskje en litt tabloid påstand det er vanskelig å verifisere, men resultatet fra Studiebarometeret viser i hvert fall at studentene på HLT er de som gir sine forelesere høyest score av alle universiteter og høyskoler i landet.
Les mer
1 - 3 av 105
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone