Åse kirke 50 år
Åse kirke 50 år
23 august 2021
23. august var det 50 år siden Åse kirke ble vigslet under stor deltagelse fra folket på Åse, Nordmela og Andenes samt en rekke tilreisende fra sør i landet og fra Nord-Norge.

Av Pauli G. Staalesen, pastor på Åse 1969-1974.

Det var stor samling da Åse Baptistmenighet kunne innvie sin nye kirke i 1971. Så mye folk var samlet at det måtte sendes bil til Nordmela for å tømme kirkelokalet Fristad for stoler og frakte dem til Åse.

 

Åse kirke 50 år

IKKE EN LEDIG PLASS Fra innvielsen av Åse kirke 23. august 2021. Foto: Pauli G. Staalesen

  Åse Baptistmenighet vedtok enstemmig i sitt årsmøte i januar 1970 å rive det gamle Betel som hadde tjent som menighetens gudshus i mange år til fordel for reising av ny og tidsmessig arbeidskirke.

  I påsken tok menighet og bygdefolket avskjed med Betel som ikke lenger var funksjonelt som arbeidsredskap for menigheten. Betel bestod utelukkende av et kirkerom og tilstøtende fest kjøkken. Pastor Rolf J. Sandnes, tidligere pastor i menigheten og selv fra Sandnes i Andøy kommune, var invitert til å delta i avvigslingen av et kirkerom med mange minner og gode opplevelser gjennom mange år.

   Entreprenørfirma Karstein Kristiansen hadde fått i oppdrag å tegne forslag til ny kirke. Til Årsmøte hvor byggesaken skulle behandles ble menigheten presentert for en modell utført av Åge Rønning-Hansen samt detaljer om bygget og en entreprise på kr. 550 000,- i tillegg til dugnadsinnsats fra menighetens medlemmer.

   Da det ikke var noen som stilte spørsmål eller gav uttrykk for meninger, henstilte møteleder (som var meg) til forsamlingen å ta ordet da det var her en måtte engasjere seg om en ønsket å bli hørt. Omsider kom det lakonisk fra den ellers så stillfarne Ivar Kristoffersen; Hva skal vi si, vi er bare så glade for at vi endelig er kommet til denne dagen. Byggesaken ble enstemmig vedtatt.

   Nevnes må også at den nye kirka trengte større tomt, og det ble enkelt løst ved at Sverre Ingebrigtsen generøst gav menigheten det tomtearealet de trengte.

   I mange år hadde menigheten hatt en intern innsamling til ny kirke. Karstein Kristiansen som var både medlem av menighet, menighetsråd og bestyrer for søndagsskolen, hadde en egen sparekonto som ved sluttoppgjør ble gjort opp pålydende 1,2 millioner.  Det var grunnen til at entreprisen kun var på 550 000.

   Søndag 23. august fant vigslingen av Åse kirke sted. Vigslingen ble foretatt av Baptistsamfunnets generalsekretær Kåre Lauveng. Ved orgelet satt en tidligere pastor i menigheten, Ingolf Dahl og foruten hilsen fra Andøys ordfører var det hilsningstaler fra nabomenigheter og baptistmenigheter på Nord Norge. Som en kuriositet kan nevnes at det kom et telegram fra sognepresten på Dverberg med følgende tekst; Gratulerer med nybygget.

   Allerede lørdagen etter kirkevigslingen fant den første vigsel sted i den nye kirka i og med at Irene og Knut Lyngra ble viet til rette ektefolk. De har således gullbryllup den 28. august.

   Måtte Åse kirke også i framtiden forbli det kraftsenter den var ment som og være en åpen hverdagskirke både i fest og sorg både for menigheten og for bygdefolket slik den var ment.
 

 

  

  

Les også

Nyheter fra Nord-Norge

Mens det er bønn- og vekkelseskonferanse i Honningsvåg har vi fått på plass årets to første utgaver av Distriktnytt på nettsidene. Les om forberedelsene til konferansen og andre aktuelle saker fra nord i Distriktsnytt.
Les mer

«Minns Du Sången» blir et rikt og godt minne

Bildet er fra konserten på landsmøtet i Harstad i 2008. Siden det har tilsammen 80 sangere gitt mer enn 20 konserter. Siste konsert blir lørdag 26. mars 2022.
Les mer

Nytt fra nord

Årets siste utgave av Distriktsnytt er postlagt. Her kan du lese om dåp i Ballangen og Bø, og mer til om arbeidet blant baptistene i Nord-Norge.
Les mer
1 - 3 av 127
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone