Viktig pristildeling
Viktig pristildeling
8 april 2021
Safia Abdi Haase fra Halden er tildelt Ikkevoldsprisen 2021. Abdi Haase er den første kvinnen som får prisen. Hun mottar den i en digital sending mandag 12. april kl. 14.00.

Av Roger Dahl

Safia Abdi Haase er norsk‐somalisk sykepleier, kjent for sitt arbeide mot kjønnslemlestelse av kvinner. Hun kom til Norge som kvoteflyktning i 1992, som alenemor med tre døtre og uten utdannelse.

Solidaritet

I nominasjonskomiteens begrunnelse for pristildelingen heter det:

"Safia Abdi Haase er blitt kjent for sitt arbeide mot kjønnslemlestelse av kvinner, arbeid mot rasisme og en rekke tiltak som bygger broer mellom ulike kulturer og etniske grupper. Hun har også en personlighet som forsterker hennes innflytelse i ulike miljøer, sist i forbindelse med smittevernarbeidet i forhold til Covid‐19, der hun i avisen lokalt har tatt til orde om solidaritet når vi opplever en tid som denne."

Da vi tok kontakt med Safia for å fortelle henne om tildelingen var hennes umiddelbare kommentar:

- Tusen hjertelig takk for den tilliten dere har gitt meg med å nominere meg til denne utrolig viktig prisen. Jeg tar imot prisen med så stor ydmykhet og takknemlighet!

Brobygger

Nominasjonskomiteen, som er oppnevnt av Norges Kristne Råd, Oslofjord Folkehøgskole, Norges Fredsråd og Det Norske Baptistsamfunn har vært ledet av pastor Billy Taranger. Komiteen er glad for at en denne gangen kunne nominere en kvinne som har gått i Martin Luther King Jr. sine spor og arbeidet for likestilling mellom rasene og at alle mennesker har like stor verdi. Komiteen sier i sin begrunnelse:

"Safia Abdi Haase har jobbet hardt for å bygge broer mellom somaliske innvandrere til Norge og de etnisk norske, for at minoritetsgrupper må få tilgang til det gode tjenestetilbudet i Norge. Samtidig som uheldige og helsefarlige skikker som kjønnslemlestelse og kvinneundertrykking ikke må være en del av den somaliske kulturen.

Kvinners rettigheter

Safia Abdi Haase har vært opptatt av kvinners rett til å bestemme over egen kropp uten noen form for vold. Foredrag, samtaler, opplæring og selvhjelpsgrupper har vært noen av hennes virkemidler. Det er de samme virkemidler som Martin Luther King jr. brukte. Det er fem år siden hun fikk Amnestyprisen. Det er på tide å løfte fram arbeidet hennes en gang til for å gi hennes virkemidler fornyet kraft."

Hans Majestet Kong Harald utnevnte i 2014 Haase til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår. Haase har blant mye annet vært med på å utforme Regjeringens «Handlingsplan mot kjønnslemlestelse» (Female genital mutilation, FGM). og har sittet i det nasjonale utvalget KIM (Kontaktutvalget for innvandrerbefolkningen) som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer. I 2002 kom dokumentarfilmen «Safia og hennes døtre». Hennes historie om tvangsekteskap, vold og voldtekt av ektemannen gjennom flere år og hvordan hun klarte å komme seg til Norge med sine tre døtre, er en dramatisk historie

Ikkevoldsprisen deles ut i en digital sending fra Halden baptistkirke mandag 12. april kl 14.00. I sendingen får vi høre mer om Safias sterke engasjement og hennes begrunnelse for å stå i dette arbeidet. Sendingen kan sees på vår Facebookside og våre nettsider.

Relaterte lenker

Les også

Hedret med Ikkevoldsprisen

Elsa-Britt Enger i Bestemødre for fred mottok tirsdag Ikkevoldsprisen under en tilstelning på Oslofjord Folkehøgskole. Den ble overrakt av Jørgen Watne Frydnes som i fjor mottok prisen på vegne av Demokrativerkstedet på Utøya.
Les mer

Ikkevoldsprisen 2024 går til Bestemødre for fred!

Prisen deles ut i forbindelse med markering av Martin Luther King-dagen på Oslofjord Folkehøgskole tirsdag 6. februr kl 14.00.
Les mer

Ikkevoldsprisen til Demokrativerkstedet på Utøya

MINNE,LÆRE, ENGASJERE: Med 22. juli som bakteppe lærer ungdommene på Demokrativerkstedet på Utøya om demokrati og medborgerskap.
Les mer
1 - 3 av 103
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone