En riktig god påske!
En riktig god påske!
27 mars 2021
Det er ønsket fra generalsekretær Bjørn Bjørnø i det vi går inn i den andre påsken preget av Covid-19 og svært begrenset mulighet til å dele fellesskap!

Hele det siste året har vært preget av pandemien. Heldigvis har menioghetene i Det Noprske Baptistsamfunn fortsatt å være nettopp det, og vi tror at Gud fortsatt vil være med å ta vare på fellesskapet i den enkelte menighet og i kirkesamfunnet vårt, der mulighetene til å være sammen lsik vi er vant til har vært begrensede!

I påsken vil det være en lang rekke med digitale gudstjenester og møter, og du vil kunne finne linker til en del av disse på våre nettsider.

Vi minner også om at Ung baptist har lagt ut en påskeressurs for barn, som en kan dele med egne barn eller barnebarn, eller noen venners barn!

Les også

Tiltak mot Korona-viruset

Informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 16/4/2021)
Les mer

Digital søndag

Den tredje påskesøndagen er det igjen mulighet til å samles til gudstjenester mange steder, men det er fremdeles mange områder av landet med strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud fra Elim Tistedal og andre menigheter!
Les mer

Digital søndag

På den andre påskesøndagen deler vi en del digitale gudstjenester og andakter fra baptistmenighetene. På bildet ser vi pastor Dag Frode Vaagsnes tale til menigheten i Stavanger.
Les mer
1 - 3 av 85
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone