Åpner for gudstjenester
Åpner for gudstjenester
19 februar 2021
Fra 23. februar endres kravet om fastmonterte stoler med krav om tilviste plasser. Det åpner for å invitere til gudstjeneste i mange kirker søndag 28. februar.

Photo by Ismael Paramo on Unsplash

I flg den nye anbefalingen fra myndighetene 19. februar videreføres de fleste nasjonale tiltakene, men for kirkene innføres en viktig endring om at fastmonterte stoler erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser.

Fra midtnatt 23. februar endres kravet om fastmonterte stole med krav om tilviste plasser. Det innebærer at gudstjenestedeltakere kan sitte på stol, benk eller lignende, eller være på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser, der kravet til nå har vært maksimalt 50 personer.

Det innebærer at en fortsatt må forholde seg til avstandsregler på minst en meter fra skulder til skulder, ved artikulert sang øker avstanden ytterligere, samt at en ellers forholder seg til retningslinjene i smittevernveilederen og lokale begresninger, som kan være strengere enn dette.

I forbindelse med endring av forskriften 19. februar kom også formuleringen "Det er også en anbefaling om å unngå å samle folk på tvers av kommunegrensene." Denne formuleringen har naturligvis ført til noen spørsmål og utfordringer da flere av våre menigheter samler deltakere fra ulike kommuner. Slik vi forstår reglene og har hentet inn anbefalinger, vil det være opp til lokale vurderinger.

Norges Kristne råd skriver i dag (23/2) på sin nettside:

"NKR får mange henvendelser om Regjeringens anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer som samler personer fra ulike kommuner.  Dette er et råd som må vurderes i hvert tilfelle utfra lokale forhold og lokal smittesituasjon. Anbefalingen innebærer at det ikke er tilrådelig å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement i nabokommunen. Dette gjelder også for arrangementer for barn og unge.

Det er arrangøren som må ta stilling til om arrangementet samler personer fra ulike kommuner og beslutte avlysning eller utsettelse. Dette er til syvende og sist en skjønnsvurdering ettersom det ikke er regulert gjennom Covid-19-forskriften.

Det er eksempler på menighetshus som er lokalisert i nærheten av en kommunegrense og hvor de fleste menighetsmedlemmene faktisk er bosatt i nabokommunen.

Merk at enkelte kommuner kan innføre forbud mot å krysse kommunegrensen for å delta på arrangement.

Anbefalingene gjelder deltakelse på arrangementer og ikke reise for å utføre tjeneste som prest eller forkynner. Dette er definert som nødvendig reise og omfattes ikke av anbefalingen."

Relaterte lenker

Les også

Tiltak mot Korona-viruset

Informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 16/4/2021)
Les mer

Digital søndag

Den tredje påskesøndagen er det igjen mulighet til å samles til gudstjenester mange steder, men det er fremdeles mange områder av landet med strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud fra Elim Tistedal og andre menigheter!
Les mer

Digital søndag

På den andre påskesøndagen deler vi en del digitale gudstjenester og andakter fra baptistmenighetene. På bildet ser vi pastor Dag Frode Vaagsnes tale til menigheten i Stavanger.
Les mer
1 - 3 av 71
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone