Protest mot kuppet i Myanmar
Protest mot kuppet i Myanmar
11 februar 2021
- Det var helt nødvendig å komme med en protest etter kuppet, sier informasjonsleder Roger Dahl, som har vært med å sette ord på følelsene og protesten innad blant baptistene i Norge.

– Det Norske Baptistsamfunn har med sorg fulgt utviklingen i Myanmar etter at militæret tok over makten i landet 1. februar. Vi vil protestere mot kuppet ledet av general Min Aung Hlaing og anmoder ham om å medvirke til en fredelig løsning, står det i  uttalelsen fra Baptistsamfunnet, undertegnet av generalsekretær Bjørn Bjørnø og integrasjonspastor Peter Ngaidam som selv er fra Myanmar.  Les uttalelsen nedenfor.

I lenke nederst i artikkelen finnes engelsk tekst.

Protest mot kuppet i Myanmar

Uttalelse fra Det Norske Baptistsamfunn

Det Norske Baptistsamfunn har med sorg fulgt utviklingen i Myanmar etter at Militæret tok over makten i landet 1. februar.

Helt siden de første gruppene kom til Norge beskyttet av FNs flyktningkonvensjon tidlig på 2000-tallet, har vi gledet oss over mange nye baptister i Norge med bakgrunn fra Myanmar.

I disse dager føler vi med våre myanmarske venner, bosatt både i Norge, i hjemlandet og andre deler av verden, som opplever usikkerhet der trygghet og stabilitet i landet vakler. Det er frykt for at konflikten mellom militæret og alle som demonstrerer og yter motstand skal eskalere. Og det er naturligvis stor usikkerhet og uro for familie, slekt og venner som er bosatt i Myanmar, som på nytt skal oppleve militærdiktaturet, som det var da mange måtte reise fra landet.

Allerede to uker før kuppet utøvde militæret voldelige handlinger i Karen-staten, det har drevet tusenvis på flukt. Vi fordømmer på det sterkeste voldelige handlinger i denne sammenhengen.

Vi ønsker å støtte våre venner på alle mulige måter, også i bønn, der vi ber om en fredelig løsning på krisen i Myanmar, slik at alle kan leve i frihet med de demokratiske rettighetene som er en selvfølge blir ivaretatt.

Vi vil understreke at de demokratiske prinsipper og ordninger må respekteres. At Aung San Suu Kyi, president Win Myint, regjeringens medlemmer og mange av parlamentarikerne som er satt i husarrest eller fengslet skal settes fri. Slik at den demokratisk valgte ledelsen i Myanmar kan vende tilbake til sine verv. Vi vil derfor protestere mot militærkuppet ledet av general Min Aung Hlaing og anmoder han om å medvirke til en fredelig løsning.

Det er et tydelig opprør mot militærkuppet, og store folkemengder demonstrerer mot kuppmakerne. Vi er bekymret for situasjonen vi ser, og anmoder general Min Aung Hlaing om å la de fredelige demonstrantene få uttrykke seg. De ber ikke om annet enn det USAs President Franklin D. Roosevelt uttrykte i sin
kjente tale «Four Freedoms Speech»:
1.Freedom of speech
2. Freedom of worship
3. Freedom from want
4. Freedom from fear

Vi er overbevist om at den eneste farbare løsningen på den urettferdige konflikten det myanmarske folket er utsatt for er fredens vei. Der de internasjonale menneskerettighetene respekteres. Der valget i fjor høst respekteres, de demokratiske institusjonene kan gjenoppta sine funksjoner og alle som er berøvet sin frihet i forbindelse med Militærkuppet slippes fri, og landet kan vende tilbake til slik det ble ledet inntil 31. januar.

Vi legger konflikten, alle de berørte partene og hele den myanmarske befolkningen i Guds hender, og ber om en fredelig løsning!

 

Oslo, 11. februar 2021

Bjørn Bjørnø (sign.)

Peter Ngaidam (sign.)

Generalsekretær

Integrasjonspastor

 

Les også

Kirker truet i Myanmar

Vi fikk 1. mars melding om at kristne kirker i Kachin-staten igjen blir angrepet av militærregimet.
Les mer

Baptistsamfunnet vil hjelpe Peter å hjelpe

Peter Ngaidam var militærregimets fange og satt isolert i en celle helt uten lys i ni måneder før han rømte fra Myanmar. Fra en leilighet i Lier kjemper han nå mot militærregimet og ber norske venner om bistand.
Les mer

Gi din kjærlighetsgave til Myanmar!

Vi er sterkt berørt etter militærkuppet i Myanmar, og tydelig utfordret til å støtte kampen for demokratiet i Myanmar og innbyggernes beste økonomisk.
Les mer
1 - 3 av 25
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone