For alle menneskers verdighet ...
For alle menneskers verdighet ...
13 november 2020
Den årlige markeringen av Global uke er godt i gang. Kirker over hele landet er med å kjempe for alle menneskers verdighet og menneskelighet!

Av Niels Fredrik Skarre, baptistenes medlem i styringsgruppa for Global Info

Årlig markere Norges Kristne Råd Global uke, blant annet med fokus på moderne slaveri. I skrivende   Menighetene skal bringe evangeliet og frelse til mennesker i dag og en måte å gjøre det på er å kjempe for alle menneskers verdighet og menneskelighet.

Tvangsarbeid, gjeldsslaveri, tvungen krigstjeneste, tvangsekteskap og barneekteskap, tvangstjenester (tigging, narkosalg, kriminalitet), og organtyveri er noen av måtene moderne slaveri kommer til uttrykk.

  • 1 av 4 i slaveri er barn
  • 3 av 4 i slaveri er kvinner og jenter
  • De 10 landene med høyest tetthet av slaveri er i krig og konflikt og har undertrykkende regimer.

Norge er et destinasjonsland med etterspørsel etter seksuelle tjenester og billig arbeidskraft. Verdens rikeste land og folk vil fortsatt ha varer og tjenester så billig som mulig at vi bidrar til å opprettholde et urettferdig system som fratar mennesker deres frihet og menneskelighet.

Hvordan gjenkjenner vi moderne slaveri? Det foregår på mange måter og rammer svært ulike personer. Det er ofte skjult og vanskelig å avdekke. Konkrete kjennetegn kan du lese mer om her.

Vi har plikt som borgere i følge straffeloven til å si ifra om vi får mistanke om at en person kan være utsatt for straffbare handlinger. Og vel så viktig – vi har en plikt som kristne til å reagere.

I sin tale på baptistenes landsmøte , sitertee generalsekretær i Norge kristne råd Erhard Hermansen pave Frans, som sa at kjærligheten må være konkret, ikke bare ord. Blir det kun ord blir det som i en såpeopera. Som kristne må vi tørre på helt konkret vis å praktisere den uforbeholdne kjærligheten til alle mennesker vi ser Jesus Kristus forkynne i evangeliene. Det krever mot og håp, men, kjære venner: Det er alltid den rette tid for å gjøre det rette.

Les også

Kristne menigheter lite opptatt av etisk handel

Pris og kvalitet betyr mest når kristne menigheter og kirkesamfunn gjør innkjøp, men de er åpne for å vektlegge etikk og miljø mer og etterlyser bedre informasjon.
Les mer

En global uke blir til

Når prosjektleder i Norges Kristne Råd, Elin Finnseth Sæverås, planlegger Global uke, blir hun motivert av å tenke på alt som er mulig å få til når kirker og organisasjoner og lokale ildsjeler i fellesskap gyver løs på aktuelle utfordringer.
Les mer

Rettferdskonferansen

De siste to årene har rettferdskonferansen samlet kristne fra hele Norge for å dele erfaringer i arbeidet med å fremme rettferdighet. I år blir konferansen digital. Det betyr at kristne i alle deler av landet enkelt kan delta. Les mer.
Les mer
1 - 3 av 73
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone