Fullt hus på MG-forum
Fullt hus på MG-forum
12 oktober 2020
MG står for multikulturell generasjon. Visjonen og misjonen er: «Cultivating the next multicultural generation and desciples»

Av Siri D. Fjeldberg

«Det gir meg håp og begeistring å se at pastorer og ungdomsledere fra både etnisk norske og migrantmenigheter kommer sammen for å sette lys på temaer og utfordringer vi møter som flerkulturelle kristne», forteller Thaku Siang Pum, konsulent i Ung baptist. «MG er alt om å se og lære fra de første kristne og multikulturelle menigheter i apostlenes gjerninger. Det handler også om å minne oss på og jobbe for å skape multikulturelle fellesskap som vi ser i Johannes åpenbaring, der mennesker av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål som lovpriser Gud sammen. Alt dette ser vi er tilrettelagt ved å se på det flerkulturelle Norge, neste generasjonen, som er og blir multietniske. Min bønn er å se Hans rike komme her på jorden slik som i Himmelen. Og at vi som kristne og kirkesamfunn først og fremst skal være opptatt av å være Guds rike.»

Temaene på MG-forum forrige lørdag var samlet under headingen «Mind the gap» og fokuserte på «generation gap» og «racial gap». Tilhørerne fikk ta del i erfaringer Regatu Olana og Nahom Zenawi har gjort i ungdomsarbeidet i sine menigheter. Regatu la vekt på betydningen av at ungdommene må trives med å være i kirken. Nahom sin erfaring var å skape rom for spørsmål som ungdommene har, og at de opplever å bli sett. I tillegg delte Fredrik Krunenes fra sin erfaring av at noen mennesker betyr noe spesielt for troslivet ditt, og fortalte om sin ungdomsleder. Gabriel Stephen trakk det hele sammen i et historisk perspektiv hvor man får et møte mellom erfart kristendom fra sør til en mer intellektuell tro fra nord. Dette slår ikke bare ut i en kulturforskjell, men også i en generasjonsforskjell for 2. generasjon. Derfor vil det være så viktig å finne en tredje kultur som har sin identitet i Kristus og kan hjelpe til å bygge broer. Temesgen Kahsay delte til slutt om rasisme og kirkens rolle ved å kunne påvirke samfunnet gjennom at kristne tar del i ulike sektorer i samfunnet som undervisning, politikk og helse.

MG-forum er et samarbeid mellom Laget Interact og Ung baptist. Hvis du vil ha med deg undervisningen finner du videoer på facebooksiden til Ung baptist.

Les også

Utvikling av flerkulturelle fellesskap og økt fokus på ressurser til menigheter og lokallag

Ung baptist gjennomførte sitt årsmøte digitalt forrige helg og setter en tydelig retning for arbeidet.
Les mer

Vanskeligst for barn og unge

Flere menigheter i leide lokaler sliter med å treffes selv om det er åpent for arrangmenter.
Les mer

Søndagsskolen lager podcast

Gjennom adventstiden skal Søndagsskolens Gulliver minne barn på at selv om mye er annerledes denne julen er Jesus og julefortellingen den samme.
Les mer
1 - 3 av 65
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone