Tilbyr Trygg-kurs
Tilbyr Trygg-kurs
8 oktober 2020
Ung baptist og baptistsamfunnet tilbyr nå menigheter og lokallag kurs i grensesetting og varslingsrutiner ved maktovergrep.

Vi ønsker at alle menigheter og arrangementer i regi av Ung baptist og Baptistsamfunnet skal være trygge. Derfor har vi i samarbeid med LNU sin nye satsning på Trygg-ambassadører hatt noen personer på opplæring for å kunne holde kurs i menigheter og lokallag. Kursene vil ha case som er tilpasset vår sammenheng og det kan tilrettelegges for ulike aldersgrupper. Vi vil i utgangspunktet ha kurs for ledere, men kan tilpasse etter menighetene og lokallagenes behov.

Et to til tre timers kurs vil være satt sammen av informasjon, case og aktiviteter for å sette fokus på de ulike sidene ved personlige grenser, hva som er gjeldende regler og lover, og hvordan vi kan si fra hvis vi opplever noe som ikke er greit.

«Dette er en god mulighet for menighetene til å få satt temaet på dagsordenen», forteller Siri D. Fjeldberg, leder i Trygg-gruppa. «Å være bevisst på egne grenser og skape en arena hvor det er greit å kunne snakke om grenser er noe av det beste forebyggende arbeidet vi kan gjøre. I tillegg gir det en trygghet å kjenne til rutinene hvis noe skulle oppstå.»

Hvis dere ønsker kurs eller vil ha mer informasjon kan dere ta kontakt på kontor@ungbaptist.no.

Les også

Si fra

Vi har i sommer lansert ny varslingsside på nettstedet vårt fordi det skal være enkelt å varsle om det skjer noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlig.
Les mer

Kirke, kjønn, kultur og krenkelser

Torbjørn Herlof Andersen er forstander i Gjøvik Baptistmenighet og professor på institutt for helsevitenskap på Gjøvik, hvor han jobber med kjønnsbasert forskning.
Les mer

Årets kurs – en mulighet for å lære mer

K-stud inviterer til «Årets kurs» 31.mars -2.april 2017: Rytmisk korledelse, videregående kurs i babysang og lederkurs om grenseoverskridende adferd på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo.
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone