Nye lokallag i Ung baptist
Nye lokallag i Ung baptist
4 september 2020
Dette året har det blitt opprettet 14 nye lokallag som har søkt om etableringsstøtte.

Av Siri D. Fjeldberg

De nye lokallagene er fordelt på fire menigheter. Noen veletablerte menigheter har startet opp igjen med nye barnegrupper eller utvidet ungdomsarbeidet. Andre grupper kommer fra menigheter som er planlagt tatt opp på Landsmøtet denne høsten. Det er også stor spredning i aktiviteter. Alt fra kor og lovsang til barnegrupper, media og idrett.

Etter at Ung baptist fornyet retningslinjene for frifond har det nå blitt lettere å søke penger til oppstart. Dette gjøres på et enkelt skjema som finnes på nettsidene, og støtten på kr 5000,- betales ut løpende fra januar til september. Målet er å gjøre det så enkelt som mulig å komme i gang med barne- og ungdomsgrupper lokalt. I tillegg får Ung baptist kjennskap til hvilke grupper som finnes og kan følge opp de nystartede aktivitetene på en bedre måte.

(Illustrasjonsfoto fra digital sommerleir på Vestlandet)

Les også

En sosial øy

Når samfunnet ellers har strenge restriksjoner for hvor mange som kan møtes, har Oslofjord Folkehøgskole blitt til en sosial øy for unge mennesker.
Les mer

40 % flere søkere enn i fjor

Oslofjord Folkehøgskole har markant økning i søknadstallet pr 1. juni.
Les mer

Slik tilpasset de seg den norske kulturen

Med oppvekst henholdsvis i jungelen i Kongo og i en flyktningleir i Thailand ble overgangen til norsk ungdomskultur stor for Arnhild Sommer Edvardsen og Sheeku Sher Ahpahtoo.
Les mer
1 - 3 av 55
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone