Fra Bernhard Aalbu til Lise Kyllingstad
Fra Bernhard Aalbu til Lise Kyllingstad
11 juni 2020
I takknemlighet til Gud for det vi har fått være med på feirer Det Norske Baptistsamfunnet 100 års tilstedeværelse i Kongo.

Av Siri D. Fjeldberg

Helga 12.-13. september blir det 2 dagers feiring i Skien. På lørdag blir et tilbakeblikk på det som har vært med fokus på hvordan norske baptister har fått være med å forandre menneskers liv i Kongo. Søndagen er satt av til å rette blikket framover.

Bernhard Aalbu reiste til Kongo i 1919 hvor han besøkte misjonsstasjoner i nedre Kongo det første året. Mot slutten av 1920 nådde han Bili og startet arbeidet sammen med en amerikansk misjonær og to kongolesiske evangelister. Etter en tid ble arbeidet formalisert etter en søknad til de koloniale myndighetene og en godkjennelse fra misjonsstyret i Norge. Siden det har norske baptister drevet misjon i Bas Uele i Nord-Kongo.

Måten å drive arbeidet på har vært i store endringer siden oppstarten. Baptistsamfunnet startet tidlig med å formidle bistandsmidler fra Norad, som ble opprettet på 60 tallet. Fram til 1997 var det misjonærer stasjonert i Bas Uele. I dag er det samarbeidspartnerne våre i Kongo som utarbeider prosjektene, og misjonsleder Lise Kyllingstad som bistår i søknadsarbeidet fra kontoret i Norge. Det har hele tiden vært et sterkt fokus på diakonalt arbeid, i tillegg til å utdanne evangelister og pastorer.

Praktisk informasjon og påmelding finner du her.

 

Les også

Virus- og valutatrøbbel for baptistprosjekt

Skoleprosjekt i det nordlige Kongo går i en bratt motbakke. Nå appelleres det til ekstra giverinnsats.
Les mer

Tungt å være prosjektleder i Kongo

Dårlig valutakurs skaper langsiktige problemer for barn i Bas Uele.
Les mer

Norad avviser rent tillitsbasert bistand

ADVARER: I Norad mener man norske misjonsorganisasjoner som driver med bistand, står i fare for operere i en blindsone fordi de deler livssyn med dem som mottar den norske bistanden. Noe en oforsøker å være seg bevist innen baptistenes bistands- og misjonsarbeid.
Les mer
1 - 3 av 109
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone