Sterk nedgang i kristelig opplæring
Sterk nedgang i kristelig opplæring
1 juni 2020
Til tross for at flere kristelige aktører har vært flinke til å omstille seg til digitale flater opplever K-Stud en nedgang på over 40 prosent i antall kursdeltagere så langt i år.
FORTSATT UNDERVISNING: Norskopplæringen hos KIA har foregått på nett under koronautbruddet og organisasjonen har unngått permitteringer blant annet takket være fortsatt støtte fra Kristelig studieforbund. Bildet er fra før pandemien. FOTO: KIA
 
 
Av Ingunn Marie Ruud

Kristelig studieforbund (K-stud) er det studieforbundet som blant annet formidler statsstøtte til kurs og annen voksenopplæring i sine medlemsorganisasjoner og deres kristne menigheter og foreninger. På grunn av koronapandemien har mange av kursene de vanligvis gir tilskudd til blitt avlyst.

– På det som er godkjent og registrert hittil i år, sammenlignet med samme tid i fjor, er det en nedgang på 42,5 prosent i antall deltagere. Når det gjelder antall registrerte kurs som er rapportert inn per i dag er det en nedgang på 31,5 prosent og antall kurstimer har en nedgang på 25,5 prosent, sier daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum, til Kristelig pressekontor, og legger til at en slik nedgang er forventet i en tid der samfunnet stoppet opp.

Hun forteller at mange opplæringstiltak det vanligvis søkes om støtte til senere på året også er avlyst allerede grunnet smittevernhensynet.

– Tallene viser en klar tendens, men det er usikkert hvordan det slår ut på årsbasis. Mange melder ifra at de ikke får gjennomført sine planlagte kurs, særlig de store aktørene som hadde planlagt arrangementer som konfirmasjons-, påske- og sommerleirer, sier Fossum.

Når ikke alle
Lederen i K-stud forteller at det er mye kreativitet blant bibelgrupper og andre smågrupper som møtes ute på tur eller digitalt.

– Vi er imponert over hvor mange som raskt har omstilt seg og fått til gode læringsarenaer på digitale plattformer, blant annet innen musikk, bibelstudier, språk og lederkurs. Men vi ser at de ikke når like mange som før. Det er noen som faller fra fordi de ikke har mulighet til å mestre dataverktøy, sier Fossum.

Kristent interkulturelt arbeid (KIA) er blant dem som har holdt et høyt aktivitetsnivå til tross for virusutbruddet og har tilbydd en digital versjon blant annet av sitt norskopplæringsprogram for innvandrerkvinner.

– Vanligvis har vi møttes 20 timer i uka. Nå endte vi opp med en kombinasjon av hjemmelekser, simultanundervisning gjennom et videokonferanseverktøy, nettressurser og tett oppfølging på telefon, forteller leder for KIA Velferd, Merete Hallen.

Hun forteller at det tok noe tid å få alle deltagerne til å mestre de digitale verktøyene.

– Mange av våre deltagere har omsorg for barn og vi har også bidratt med hjelp til gjennomføring av den digitale hjemmeskolen for barna, forteller Hallen.

KIA har også gitt opplæring og informasjon om korona til innvandrere blant annet i samarbeid med flere migrantmenigheter.

Midlertidig unntak
Vanligvis foreligger det krav om minst åtte timers undervisning og minst 50 prosent fysiske samlinger ved elektroniske kurs for at et opplæringstiltak skal kvalifisere til statstilskudd fra K-stud. Men Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort et midlertidig vedtak som gir studieforbundene anledning til å gi tilskudd til rene elektroniske kurs og kortere kurs med minst 4 kurstimer, foreløpig fram til 1. august 2020.

– Vi ser at stadig flere som sender inn søknader om nye studieplaner baserer seg på elektroniske plattformer. Det blir spennende å evaluere om læringsutbyttet i de digitale kursene blir det samme, sier lederen i K-stud.

Hun er usikker på om alle som nå flytter arrangementene over på digitale flater vil klare å gjennomføre opplæring innenfor regelverket for å motta statstilskudd. Blant annet er det et krav om samtidig samhandling i nettkursene, noe som kan være vanskelig å gjennomføre digitalt med mange deltagere.

Sterk nedgang i kristelig opplæring ØNSKER NYE REGLER: Daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum, jobber for at det midlertidige unntaket som gir tilskudd også til rene nettkurs skal bli en permanent ordning. ARKIVFOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Unngikk permitteringer
I det midlertidige vedtaket roser Kunnskapsdepartementet studieforbundenes innsats for å sørge for at det opprettholdes et best mulig kompetansetilbud til befolkningen og skriver videre:

«Departementet ser at det er nødvendig å tenke nytt og gjøre tilpasninger for at denne viktige virksomheten skal ha best mulig rammer for å håndtere situasjonen i tiden fremover.»

For KIA har unntaksvedtaket vært avgjørende for at de kunne opprettholde kapasiteten og unngå permitteringer.

– Vi er veldig takknemlige for at K-stud fikk til en ordning der vi kunne få videreført støtten som utgjør ganske betydelige summer for oss. Vi har også beholdt kommunal og statlig støtte fordi vi har klart å dokumentere at vi klarer å følge opp digitalt, sier Hallen.

Vil ha permanent ordning for nettkurs
K-stud regner med at restriksjonene fortsetter utover høsten og håper at unntaksperioden da vil utvides.

– Vi jobber også for at den nye forskriften for voksenopplæring får en permanent ordning for rene nettkurs og støtte til kortere kurs. Vi håper at erfaringene vi gjør nå kan være med å enda bedre legitimere ønsket om tilskudd til rene nettkurs i framtiden, sier Fossum.

Forslag til endringer i lov om voksenopplæring ligger nå til behandling hos stortinget og nye forskrifter kommer til høring utover høsten.

Selv om KIA nå igjen tilbyr fysisk kursoppmøte, men i mindre grupper, håper også de at ordningen med støtte for nettkurs blir permanent.

– Vi ser at undervisningen nå også kan nå dem som bor andre steder i landet enn i nærheten av de byene der vi har kursene. Vi har ikke jobbet med å etablere et fast digitalt tilbud, men ser at det åpner seg muligheter her for flere av kursene KIA tilbyr, sier Hallen. KPK

Les også

Høyskolen for ledelse og teologi fyller 15 år

I løpet av høstsemesteret har feiringen av 15 års-jubileet til HLT startet. Skolen feiret at det har vært studiestart 15 år på rad med spente og engasjerte studenter.
Les mer

- Vi ligger en måned foran

20% flere elever har takket ja til skoleplass sammenliknet med samme tid i fjor, skriver Oslofjord Folkehøgskole på sine nettsider.
Les mer

10 grunner til å søke Oslofjord Folkehøgskole!

Skolen tar imot søknader for skoleåret 2022/2023! Det lønner seg å søke tidlig, og på skolens nettside kan du lese om hvorfor du bør gå på Oslofjord Folkehøgskole.
Les mer
1 - 3 av 48
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone