Midlertidig flytting av HLT
Midlertidig flytting av HLT
22 mai 2020
Høyskolen for ledelse og teologi flytter til Filadelfia i Oslo for å gi rom for utbygging på Stabekk.

Av Siri D. Fjeldberg

Høyskolen har etter flere gode år nå bikket over 300 studenter og krever mer plass. Derfor har det i lengre tid vært arbeidet med å få i stand en utbyggingsavtale med Baptistenes Eiendomsdrift som har ansvaret for drift og utvikling av skolesenteret i Micheletsvei på Stabekk. Planen nå er at finansiering til konkrete utbyggingsplaner skal stemmes over på Baptistenes landsmøte, som egentlig skulle funnet sted 5.-6. juni, men er utsatt til 30.-31.oktober pga Corona. Når finansiering og reguleringer er på plass er utbyggingen beregnet å ta ca ett år fra byggestart.

«Høyskolen har lenge arbeidet for en utvidelse av skolesenteret på Stabekk, og vi flytter nå til Filadelfia i Oslo for å gi rom for en slik utbygging», sier rektor Arne Mella. « Vi håper de nye lokalene kan stå ferdig om 1-2 år. Selv om vi ikke får samme omgivelser i Oslo, er vi glade for muligheten til å være i sentrum, bedre plass og synergier med øvrig virksomhet i Filadelfiakirken. Vi ser derfor fram til et spennende studieår fra høsten av!»

Terje Aadne er ny styreleder i HLT og synes det er spennende med utviklingen skolen har hatt de siste årene. «Jeg mener det er vesentlig at vi har vår egen teologiske utdanning. Det ser vi også at er et fokus i Europa. I de senere årene har det blitt lagt vekt på å styrke staben med flere lærere med baptistisk bakgrunn og det har vi klart. Vi har nå også flere baptistpastorer som har tatt utdannelsen sin på HLT.»

Hovedstyreleder Jon Vestøl kommenterer at dette har vært en lang prosess på grunn av usikkerhet rundt utbyggingen og salget av eiendommene ved folkehøyskolen. «Nå nærmer vi oss målet, og vil fullføre prosessen med en avgjørelse på Landsmøtet.»

For studentene vil det være en god, midlertidig løsning i Filadelfiakirken i Oslo. Der får skolen større, nyere og bedre lokaler til undervisning, bedre fasiliteter til kantine, mingleområder og grupperom, og ikke minst oppgraderte muligheter til de ukentlige chapel-gudstjenestene i Filadelfiakirken sine lokaler. I tillegg til lettere ankomst for de som kommer langveisfra med tog og fly, og selvfølgelig en nærhet til det storbyen har å tilby studentlivet av restauranter, cafeer og andre aktiviteter.  «Jeg tror studentene kommer til å sette stor pris på vår nye tilværelse i filla sine lokaler", sier studentrådsleder Petter Berg . «På grunn av lokalets muligheter gir det oss som studentråd litt flere strenger å spille på i å skape aktiviteter og tilrettelegging av godt miljø for studentene på HLT. Vi gleder oss til høsten som ligger foran!»

Les også

Arne Mella fortsetter som rektor

Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.
Les mer

Foreleserne på HLT scorer best i landet

Norges beste forelesere finner du på HLT! Kanskje en litt tabloid påstand det er vanskelig å verifisere, men resultatet fra Studiebarometeret viser i hvert fall at studentene på HLT er de som gir sine forelesere høyest score av alle universiteter og høyskoler i landet.
Les mer

Å bygge Guds rike

Vi er kalt til å være Guds medarbeidere. Hva betyr det egentlig? Det kan du lese mer om i rektor Arne Mellas siste Blogginnlegg på Høyskolens nettside.
Les mer
1 - 3 av 45
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone