Virus- og valutatrøbbel for baptistprosjekt
Virus- og valutatrøbbel for baptistprosjekt
15 mai 2020
Skoleprosjekt i det nordlige Kongo går i en bratt motbakke. Nå appelleres det til ekstra giverinnsats.

Av Stein Gudvangen

Baptistsamfunnet i Norge har støttet et skoleprosjekt i Den demokratiske republikken Kongo de seks siste årene. Nå er det i store vansker. Koronakrisen gjør at prosjektet nærmest står stille, melder kirkesamfunnet på sin nettside.

Enda verre er det at problemene ser ut til å kunne bli langvarige på grunn av den svake norske krona som igjen er påvirket blant annet av vedvarende lav oljepris. Med svak kronekurs opp mot amerikanske dollar blir gaver fra Norge langt mindre verdt enn før, og mens håpet er at koronapandemien avtar, fryktes det at valutakrisen vil vedvare. Dette vil i så fall slå sterkere inn i prosjektet enn pandemien.

Det Norske Baptistsamfunn forsøker nå å motvirke denne effekten ved å mobilisere sine givere, men det skal ganske mange giverkroner til for å veie opp for den sterkt svekkede verdien av norske kroner.

Valutavansker

Skoleprosjektet i Kongo er et samarbeid mellom norske baptister og den kongolesiske søsterkirken Communauté Baptist du Congo Nord (CBCN). CBCN driver over 100 skoler i den nordøstlige provinsen Bas-Uélé, og prosjektet går ut på å lære opp lærere i såkalt deltakende undervisning, en metode der eleven aktiveres i læreprosessen. Dette står i motsetning til den tradisjonelle metoden der kommunikasjonen er nokså enveis, fra lærer til elev.

Undersøkelser viser at elever fra skoler der den nye metoden har vært i bruk en stund, har markant bedre lærings- og eksamensresultater enn elever fra de øvrige skolene. Den nye metoden bidrar til å sikre adgang til videre utdanning som igjen gir økt mulighet til arbeid og inntekt.

– Dette er et stort prosjekt som i inneværende femårsperiode involverer tolv barneskoler og fem ungdomsskoler, sier misjonsleder Lise Kyllingstad i Baptistsamfunnet til Kristelig Pressekontor.

90 prosent av prosjektmidlene kommer fra Norad, mens Baptistsamfunnet står for en egenandel på ti prosent.

Koronarestriksjoner

Koronaviruset er kommet også til Kongo, og myndighetene har stengt skolene.

– I Kongo håper de jo at aktiviteten skal kunne tas opp igjen til høsten, hvis myndighetene da slipper opp på koronarestriksjonene. Men uten tilstrekkelig økonomi kan de ikke ta igjen det tapte, sier Kyllingstad.

Pierre Kumboti er leder for CBCNs skoleprosjekt i Bas-Uélé. Til baptist.no sier han at han bekymrer seg for situasjonen. Når kronekursen er som den er, blir pengeoverføringer fra Norge betraktelig mindre verdt.

Dette medfører at den planlagte opplæringen av rektorer og lærere i deltakende pedagogikk, ikke kan gjennomføres. Nå er det bare penger nok til å betale ut lønn.

– Alvorlige følger

Prosjektet finansieres i sin helhet fra Norge og har en ramme på 3,9 millioner fordelt over fem år. Inneværende prosjektperiode startet i fjor. Pengene overføres kvartalsvis, og beløpet varierer noe fra kvartal til kvartal. For april, mai og juni er det på 180.000 kroner.

Prosjektet er utarbeidet i amerikanske dollar etter en kurs på 8,6 norske kroner. Nå er dollaren oppe i 10,2 kroner. For bare noen uker siden var den på hele 11,5 kroner. Med dollarkursen tidlig i april blir overføringen til prosjektet på litt over 17.000 dollar for inneværende kvartal. Det er en svekkelse på nesten 4.000 dollar sammenlignet med kroneverdien og budsjettet for et år siden, og det er mye penger i Kongo.

For å motvirke dette appelleres det altså til blant norske baptister om å sette inn en ekstra giverinnsats.

– Dersom Kongo blir helt nedstengt, vil aktiviteten uansett ikke kunne fortsette. Vi vurderer situasjonen fortløpende og håper de kan starte igjen utover høsten. Skjer ikke det, vil det få ganske alvorlige følger for skolene i Bas-Uélé, sier misjonsleder Kyllingstad.

Hun håper at norske baptister vil være med å bære de økonomiske byrdene som er skapt av den svekkede kronekursen.

– Store valutasvingninger er meget ugunstige, men vi hadde en lignende situasjon i 2015, og da stilte baptistene opp på kronerullingen vår og ga et håndslag, sier Kyllingstad.

Valutareserve

Baptistsamfunnet er ikke alene om å merke at kronekursen er svak. Det gjør de også i Strømmestiftelsen.

– Dette er likt for alle bistandsorganisasjoner. De fleste har inntekter i norske kroner, men utgifter i dollar og euro. Det gir for tiden mindre bistand pr. krone, og det er krevende for bistandsorganisasjonene når krona er så svak som nå, sier generalsekretær Kristine Storesletten Sødal i Strømmestiftelsen til KPK.

Hennes organisasjon har delvis gardert seg mot slike svingninger ved å bygge opp en valutareserve. Den er blitt til gjennom oppkjøp av dollar når kursen har vært gunstig, og dette demper noe av effekten av den svekkede krona.

– Men den største utfordringen nå er at alle koronatiltakene gjør det vanskeligere å gjennomføre programmer, og at det derfor er vanskeligere tider for verdens fattigste, sier hun. KPK

 

 

 

 

 

Les også

Studietur til Tyrkia

Vi selger noen få restplasser på studieturen for baptistledere til Tyrkia 6.-12. september.
Les mer

Vi må hjelpe

Baptistkirken i Drammen bærer navnet Eben Eser. Det betyr "Hittil har Herren hjulpet". Vi ber om at Herren vil fortsette å hjelpe - og nå spesielt folket i Ukraina
Les mer

Velkommen til julegudstjeneste

Andenes Baptistmenighet inviterer oss alle med på digital julegudstjenste den andre Kovid-julen.
Les mer
1 - 3 av 250
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone